De Eigen Kracht-conferentie​​​​​​

Leren en ontwikkelen
Methoden en technieken
Veranderingen
TsvB 2017 #1

In dit artikel verbindt de auteur het thema zelfsturing aan de Eigen-Kracht-conferentie, een aanpak waarbij mensen zelf de richting voor het oplossen van een probleem bepalen, vooral gebruikmakend van de middelen die ze in eigen kring voorhanden hebben. De bijeenkomst markeert doorgaans een omslag in de persoonlijke geschiedenis, als onderdeel van een langer proces. Een Eigen Kracht-conferentie is tegelijk een beslismoment, een manier om besluiten vast te leggen. De conferentie is bedoeld om de zelfsturing van mensen te stimuleren en te ondersteunen; ze bepalen zoveel mogelijk zelf het proces en de richting van hun weg om meer grip te krijgen op hun leven. Het conferentiemodel is ontleend aan de Family Group Conference uit Nieuw-Zeeland, waarbij groepssturing de centrale factor is. Download Artikel

​​​​​​​Hedda van Lieshout