De Delphi-methode als onderzoeksmethode​​​​​​

Methoden en technieken
Organisatieontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
TsvB 2017 #1

In continu veranderende organisaties is het belangrijk dat de medewerkers hun competenties en kwalificaties blijven ontwikkelen, om de organisatieperformance steeds opnieuw te verbeteren. Eerst zal echter duidelijk moeten worden om welke competenties en kwalificaties het dan gaat. Dit artikel verkent of de Delphi-methode als onderzoeksmethode geschikt is om consensus en draagvlak te bereiken bij vraagstukken als deze. Zowel de werkwijze als de uitkomsten van de evaluatie van de methodiek komen in dit artikel aan de orde en worden uitgelegd aan de hand van een casus in de sector gezondheidszorg.

​​​​​​​Bart van Dolderen, Jol Stoffers en Anne Kleefstra