Darwin voor coaches​​​​​​

Psychologie
TsvB 2016 #1

De evolutionaire psychologie (EP) is een benadering binnen de psychologie die ervan uitgaat dat het menselijk denken, voelen en gedrag gevormd wordt door mentale mechanismen die in het brein zijn gebouwd door biologische evolutie. Deze mentale mechanismen zijn niet altijd ingesteld op onze moderne realiteit, waardoor ze niet optimaal kunnen functioneren. Dit is het fenomeen van mismatch: aanpassingsproblemen, ontstaan doordat de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor aanpassing in de moderne context niet functioneren. Organisaties vormen een belangrijke bron van mismatch, bijvoorbeeld doordat mensen moeten functioneren in grote, instabiele groepen, waarin vaak sprake is van strijdige belangen en weinig onderling vertrouwen. In dit artikel wordt beschreven hoe mismatch ontstaat en hoe dit leidt tot aanpassingsproblematiek bij medewerkers van organisaties. Het EP-perspectief biedt een startpunt om na te denken over hoe effectiever om te gaan met deze uitdagingen. 

​​​​​​​Max Wildschut