Controle als buffer tegen stress​​​​​​

Stress en angst

Leidinggevenden hebben de beschikking over een specifieke psychologische hulpbron - gevoel van controle - die kan dienen als buffer tegen stress. Dat is de conclusie van het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt. Dat is een verrassende uitkomst, want het algemeen heersende idee is dat het hebben van een leidinggevende positie zo veeleisend is, dat leidinggevenden wel meer stress moeten dan mensen die niet in een leidinggevende positie zitten.

Om deze vooronderstelling te onderzoeken heeft men twee studies gedaan. In de ene studie werden leidinggevenden vergeleken met niet-leidinggevenden, in de andere vergeleek men mensen met een verschillend niveau van leiderschap. Resultaten: leidinggevenden hebben lagere cortisolwaarden en rapporteren minder onrust/bezorgdheid dan niet-leidinggevenden. En hoe hoger het niveau van leiderschap, des te lager de cortisolwaarden en hoe minder de gerapporteerde onrust of bezorgdheid.

Hoewel niet al onze cliënten leidinggevenden zijn, zouden deze uitkomsten toch richting kunnen geven aan onze begeleiding: focussen op meer gevoel van controle, met als doel minder stress.

​​​​​​​Sherman, G.D., Lee, J.J., Cuddy, A.J.C., Renshon, J., Oveis, C., Grosse, J.J. & Lerner, S. (2012). Leadership is associated with lower levels of stress. PNAS, 109, 17903-17907.