Containment bij executive teamcoaching​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
Organisatieontwikkeling
TsvB 2019 #2

In deze bijdrage passen de auteurs het begrip veiligheid toe op de rol van de executive teamcoach die als begeleider wordt ingeschakeld door leiderschapsteams om hen te ondersteunen bij een ontwikkelvraag. Hoe draagt een teamcoach op professionele wijze zodanig zorg voor een veilige setting in executive teamcoaching, dat de spanningen in een team optimaal kunnen worden gehanteerd, besproken en productief gemaakt? Eerst gaan zij in op het thema executive teamcoaching. Daarna bespreken ze theorie over containment en werken dit uit naar een ‘praktijktheorie’ over ontwerpregels in executive teamcoaching. Het artikel besluit met een reflectie.

​​​​​​​Yvonne Burger en Arnold Roos