Coaching bij verandering​​​​​​

Begeleidingskunde
Veranderingen

Verandering betekent een andere context, andere eisen en het moeten bijstellen en aanpassen van doelen. Dit kan leiden tot stress, angst en depressiviteit, maar ook tot nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit artikel gaat over coaching in relatie tot organisatieveranderingen. In een internationaal opererende organisatie doorliep een groep van 31 leidinggevenden een coachingsprogramma, in een periode waarbij er in dit bedrijf sprake was van grote veranderingen. Doel van het coachingsprogramma was te bekijken hoe coaching bijdraagt aan leiderschap, wat betreft de efficacy, weerbaarheid en werktevredenheid van de leidinggevenden. Daarnaast wilde men ook kijken naar de mate waarin coaching helpt bij het ontwikkelen van meer persoonlijke veranderingsbereidheid.

Om de effecten van het coachingsprogramma te meten, werden er zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld. De kwantitatieve data werden verzameld aan de hand van een zevental meetinstrumenten, waarmee respectievelijk doelverwezenlijking, oplossingsgericht denken, veranderingsbereidheid, leiderschaps-efficacy, angst, depressie en stress, en weerbaarheid en werktevredenheid werden gemeten. De kwalitatieve data werd verzameld door alle deelnemers schriftelijk antwoord te laten geven op twee vragen die betrekking hadden op de positieve effecten van de coaching op de leiderschapskwaliteiten van de deelnemers en op andere levensgebieden.

Het mooie aan dit onderzoek is dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd zijn. Uit de resultaten blijkt enerzijds dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek elkaar bevestigden. Anderzijds blijkt dat ze elkaar ook aanvulden: het kwalitatieve onderzoek leverde resultaten op die niet uit het kwantitatieve onderzoek kwamen en andersom.
Lees het artikel voor een beschrijving van het coachingsprogramma en voor de resultaten van het onderzoek. Een interessant artikel voor coaches en organisatieadviseurs die in hun praktijk te maken krijgen met mensen en organisaties in tijden van verandering.

​​​​​​​Grant, A.M. (2013). The efficacy of executive coaching in times of organisational change. Journal of Change Management, 13, 258-280. DOI 10.1080/14697017.2013.805159.