Coaching bij organisatieverandering: niet 'mean' maar 'lean'​​​​​​

Begeleidingskunde
Veranderingen
TsvB 2012 #1

In voorgaand interview wordt Kunneman (TsvB 2012-01) aangehaald: wat reclame is aan de consumptiekant, is coaching aan de productiekant. En: coaching moet de medewerker zo begeleiden, dat hij uit vrije wil doet wat de werkgever wil dat hij doet.

​​​​​​​Elst, C.W. van Wennekendonk, I.