Coachend leiderschap, empathie en compassie​​​​​​

Leiderschapsontwikkeling
Filosofie
TsvB 2021 #2

In dit artikel beschrijft de auteur coachend leiderschap, volgens hem een uitstekend kader voor zowel empathie als compassie. Hij beschrijft de ontwikkelingsweg naar dit inzicht en verduidelijkt beide begippen. ‘Leiderschap is verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van een toekomstbeeld, het maken van afspraken over de wijze waarop dat beeld gerealiseerd kan worden en ervoor zorgen dat die afspraken worden nagekomen. Vanuit mijn organisatie ben ik de mening toegedaan dat je dat het meest effectief op een coachende manier doet.’

​​​​​​​Dirk Boersma