Coachen met paarden​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
Reflectie en bewustwording
TsvB 2016 #1

Het inzetten van paarden bij therapie en coaching wordt wereldwijd als methode gehanteerd bij diverse doelgroepen en voor diverse thema’s; van individuele thema’s tot loopbaanvraagstukken en teamontwikkeling. In het bedrijfsleven is paardencoachen tegenwoordig ook gemeengoed. Wat kunnen wij als begeleiders leren van paarden? In dit artikel deelt de auteur zijn inzichten uit het systemisch werken met de paarden. Drie principes vormen met elkaar een dynamisch krachtenveld, waar het paard op reageert. Verstoring ervan levert drie verschillende manieren van systeemdruk op, waar paarden ook weer verschillend op reageren. Daarmee is de cliënt onmiddellijk op een andere manier verbonden met zijn achtergrond. Het artikel is geïllustreerd met enkele aangrijpende voorbeelden van hoe paarden kunnen helpen tot de kern te komen.

​​​​​​​Ruud Knaapen