Coachen met een positieve insteek​​​​​​

Begeleidingskunde

Hoe beïnvloedt je leiderschap? Op welke manieren kun je als coach leidinggevenden effectief coachen? Dit artikel gaat over een onderzoek dat zich richtte op 'positive leadership coaching'. Door middel van een casestudie heeft men gekeken naar de effecten van coaching vanuit de principes van de positieve psychologie.

Gezocht werd naar een kwalitatief inzicht in hoe leiders hun rol anders gaan ervaren, wanneer ze blootgesteld worden aan positieve-psychologiefeedback gedurende coaching. De onderzoeker bekeek eerst een groot aantal concepten uit de positieve psychologie, zoals werkbetrokkenheid, vindingrijkheid, gevoel van samenhang, zelfverwerkelijkingswaarden en interne 'locus of control'. Op basis van deze concepten stelde hij een coachprogramma op, bestaande uit interventies gebaseerd op deze concepten. Elf leidinggevenden werkzaam in een financiële organisatie namen deel aan het onderzoek.

Het onderzoek leverde mooie resultaten op. Coaching vanuit de concepten van de positieve psychologie bleek in dit onderzoek te zorgen voor een toename van bewustzijn op allerlei vlakken, zowel persoonlijk als interpersoonlijk. Maar worden de deelnemers hier ook betere leidinggevenden van? Lees het hele artikel voor een antwoord op deze vraag.

​​​​​​​Cilliers, F. (2011). Positive psychology leadershipcoaching experiences in a financial organisation. SA Journal of Industrial Psychology, 37.