Carrièrecompetenties​​​​​​

Loopbaan

Wat maakt dat je succesvol bent in je carrière of juist niet? De auteurs van dit artikel ontwikkelden een kader van competenties waarmee op een nieuwe manier naar loopbaanontwikkeling gekeken kan worden. Ze gaan uit van een zestal competenties die een persoon helpen zijn carrière te managen in een snel veranderende arbeidsmarkt. De onderzoekers hebben door onderzoek aangetoond dat carrièrecompetenties wel verband hebben met maar conceptueel verschillen van gerelateerde concepten in het veld van loopbaanontwikkeling. Ze komen tot zes carrièrecompetenties: reflectie op motivatie, reflectie op kwaliteiten, netwerken, zelfprofilering, werkverkenning en carrièrecontrole. Aan de hand van deze zes competenties hebben de onderzoekers gewerkt aan de ontwikkeling van de Career Competenties Questionnaire, een vragenlijst waarmee onderzocht kan worden in hoeverre deze competenties bij een individu aanwezig zijn. Voor coaches een interessant artikel, omdat het een nieuwe kijk biedt op loopbaanontwikkeling. Het biedt aanknopingspunten om met cliënten te spreken over hoe je je carrière vormgeeft, welke competenties je daarvoor nodig hebt en in hoeverre die aanwezig zijn en ontwikkeld kunnen worden.

​​​​​​​Akkermans, J., Brenninksmeijer, V., Huibers, M., & Blonk, R.W.B. (2012). Competencies for the contemporary career. Development and preliminary validation of the Career Competencies Questionnaire. Journal of Career Development, 60, 1-23