'Begrip voor elkaar leren opbrengen'​​​​​​

TsvB 2023 #1

De zorg is een van de terreinen waar interprofessioneel leren gestalte krijgt. Immers, cliënten en hun naasten zijn erbij gebaat dat professionals niet naast elkaar, maar met elkaar werken en bovendien gebruikmaken van elkaars inzichten en benaderingswijzen. Hoe krijgt dat vorm in de praktijk en wat zijn de ervaringen van opleiders? De redactie sprak hierover met Sharon Giesbers, beleidsadviseur leren en ontwikkelen bij de Radboudumc Health Academy te Nijmegen.

​​​​​​​Wim Smeets