Begeleidingskunde: het gebeurt in de onderstroom​​​​​​

Begeleidingskunde
Onderwijs en opvoeding
TsvB 2015 #2

Een heldere onderzoeksvraag, een specifiek uitgewerkte onderzoeksmethodologie en een duidelijke koppeling aan de praktijk kenmerken de theses van de Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam. Dit waren de lovende woorden van het visitatiepanel, tijdens het bezoek (februari j.l.) in het kader van een tussentoets op de afstudeerwerken van de master (Netherlands Quality Agency, 2015). Na jaren hard werken door een gedreven team, om te voldoen aan alle accreditatie-eisen met behoud van eigen(zinnig)heid, betekent dit een enorme erkenning voor de unieke, kleinschalige en onbekostigde Master Begeleidingskunde die zich in de afgelopen negen jaar op onderscheidende wijze heeft neergezet. Het oordeel van het visitatiepanel markeert de start van een nieuwe periode; het biedt speelruimte om de aandacht volledig en met nieuw elan te richten op de master in de volle breedte.

​​​​​​​Spoel, B.