Begeleidend investeren. Evenwicht in samenspel met beginnende beroepskrachten​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
Onderwijs en opvoeding
TsvB 2013 #2

Binnen de jeugdzorg bestaat een groot deel van het personeel uit beginnende beroepskrachten. Professionals in de leeftijdsgroep 25-29 jaar vormen de grootste groep. Gesteld kan worden dat dit beroepskrachten zijn met minimale werkervaring. Onder deze beroepskrachten vindt er in de eerste vijf jaar van hun loopbaan dan ook een onevenredig grote uitstroom plaats.

​​​​​​​Botnari-de Ronde, R. Schouten, G.