Begeleiden vanuit het geheel​​​​​​

Begeleidingskunde
Identiteit
Organisatieontwikkeling
TsvB 2018 #2

Begeleiden vanuit het geheel

Situaties die zich niet uitsluitend in het hier en nu laten begrijpen of beteugelen. In begeleidingswerk dienen dergelijke weerspiegelingen uit het verleden zich aan als 'de werkelijkheid'. Hele geleefde levens ontmoeten elkaar en resoneren, vooral waar het spannend wordt. Wat is dan mijn en wat is dijn? Hoe ontwar je dat? Of hoe betrek je als begeleider juist jouw context en verleden en die van je cliënt? Het zijn dit soort vragen waar dit themanummer over gaat. Met wisselende invalshoeken. Afwisselend inzoomend op het kleine contact in het hier en nu en dan weer uitzoomend naar het grotere geheel. Welkom in het spiegelpaleis van het begeleidingswerk.

Inhoudsopgave:

  • KENNIS EN KUNDE

- De scène begrijpen, Willy Bakers Download gratis
- Verandering vanuit het fundament, Siebke Kaat

  • COLUMN

- Wat is je inspiratiebron?, Rudy Vandamme

  • ONTMOETING

- 'In de werkelijke ontmoeting ontstaat de ruimte om te leren', Tijn Ponjee en Kees Faber
- De Weg (aflevering 9), Jan Jacob Stam

  • PRAKTIJK EN PROFESSIE

- Wat kunnen psychoanalyse en coaching voor elkaar betekenen?, Ad Bolhuis
- Begeleiden op organisatieniveau, Fer van den Boomen Download gratis

  • GELEZEN

- De psychologische dynamiek van botsende verlangens, Frank Verborg Download gratis
- Zelfonthulling van de begeleider, Maartje de Vries

  • LVSC

- Van het bestuur
- Aanmelding LVSC-congres
- Over LVSC
- Agenda

​​​​​​​