Authentiek leiderschap​​​​​​

Organisatieontwikkeling
Leiderschapsontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
TsvB 2020 #4

Het ontbreekt in organisaties niet aan opvattingen over goed leiderschap. Veel denkbeelden over leiderschap vertrekken echter vanuit een geromaniseerd en atomistisch mensbeeld, waarbij één persoon met bijzondere kwaliteiten een groep aanvoert. In dit artikel kiezen de auteurs voor het perspectief van leiderschap als een systemisch fenomeen, als uiting van een onderliggende dynamiek tussen mensen.

​​​​​​​Jürg Thölke en Rombout van den Nieuwenhof