Ambtelijk activisme als legitiem onderdeel van ambtelijk vakmanschap​​​​​​

TsvB 2023 #3

Dat normativiteit een rol speelt in professioneel handelen van ambtenaren is voor Gijs Diercks geen vraag. Waardevrije praktijken bestaan niet. Dit uitgangspunt geeft ook ruimte aan activisme, als belangrijke bron van zowel veranderkracht als tegenmacht, als heilzaam onderdeel van ambtelijk werk. Voor de begeleidingskunde is de vraag hoe de potentieel constructieve kracht van activisme gekanaliseerd kan worden. Diercks pleit voor reflexieve monitoring.

​​​​​​​Gijs Diercks