Als je die verhalen doorprikt, zie je beter wat er gaande is​​​​​​

Organisatieontwikkeling
TsvB 2016 #3

Wat valt er te leren van organisaties die structureel rampen weten te voorkomen in omgevingen met onverwachte gebeurtenissen en grote risico’s, en van organisaties die in rampsituaties effectief kunnen handelen? Dat vraag stellen Karl E. Weick en Kathleen M. Sutcliffe in Managing the unexpected, waarvan vorig jaar een derde druk verscheen. Samenvattend luidt hun antwoord: ‘mindful organizing’. Dit concept ordenen zij in vijf principes: gerichtheid op verstoringen, terughoudendheid in het simplificeren, gevoeligheid voor de uitvoering, toewijding aan veerkracht en respect voor expertise. Wat kan een (project)manager met deze principes in de praktijk? Voor het antwoord op deze vraag wisselden de auteurs van gedachten.

​​​​​​​Bastiaan Van Gils en Huibert De Man