Afscheid nemen en loslaten in agrarische familiebedrijven​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2015 #4

Agrarische bedrijven zijn in Nederland vrijwel allemaal gezins- en familiebedrijven. Arbeid, kapitaal en risico worden door één gezin of familie ingebracht en gedragen. Dit betekent dat de betrokkenheid groot is. In de agrarische sector wordt dit nog versterkt doordat wonen en werken vrijwel altijd op dezelfde plek plaatsvinden, de zorg voor dier en gewas continu doorgaat en natuur zich niet laat sturen binnen afgepaste werktijden. Voor ondernemers en hun gezinnen betekent dit dat hun leven bepaald wordt door het ritme van het bedrijf. Tegelijk wordt het bedrijf ook bepaald door het ritme van de generaties, want onvermijdbaar geldt ook voor agrarische ondernemers dat er een tijd van komen en een tijd van gaan is.

​​​​​​​Johan Weerkamp en Truke Zeinstra