Activisme interactief onderzoeken​​​​​​

TsvB 2023 #3

De overheid kijkt anders naar activisme dan de samenleving. Dat is niet erg. Jorgen Schram pleit ervoor om vanuit diverse perspectieven naar activisme te kijken. Juist dit meervoudig kijken helpt om recht te doen aan de complexiteit die achter het ambigue fenomeen van activisme schuilgaat. In de begeleidingskunde blijft het niet bij theorie: meervoudig kijken is een instrument.

​​​​​​​Jorgen Schram