Crowdfunding koffers Yucelmethode voor Oekraïense supervisoren

Type: Nieuws
Datum: 10 August 2022
Beste leden, dierbare collega's,

Het is oorlog in Oekraïne. Dat hebben we allemaal meegekregen sinds 24 februari 2022.


We zijn als beroepsgroep steunend geweest in de vorm van geld en gedachten. Er zijn véél goederen vervoerd via het speciaal in het leven geroepen bankaccount dat de ÖVS (de Oostenrijkse supervisievereniging) in februari in het leven riep om de eerst nood te lenigen. Veel medische middelen, babyvoeding, pillen om water te zuiveren enz. zijn daarvan gekocht. Mede dankzij de giften van leden van o.a. de supervisie(zuster)verenigingen in Nederland, Zwitserland en Hongarije.

Supervisie
In de regio Amersfoort ontstond een ander initiatief om hulp te bieden aan onze collega’s in Oekraïne. Gerian had in 2022 al leersupervisies en een seminar verzorgd (online) aan veel Oekraiënse collega’s. Daardoor was er vertrouwen ontstaan en zo vroegen collega’s haar om supervisie te geven ‘in tijden van oorlog’ door een supervisor die geografisch vér buiten de oorlog stond.

Na een aantal proefzittingen werd de supervisievraag breder: “kunnen Nederlandse supervisoren ons helpen met onze professionele identiteit in deze tijd van oorlog?” Het inkomen van de meeste supervisoren (velen zijn ook psycholoog, psychotherapeut of psychiater) viel voor ca. 80 % weg. Zij gingen op vrijwillige basis mensen ondersteunen die te maken hadden met de gevolgen van het oorlogsgeweld: gezinnen, gewonden en getraumatiseerden.

Maar ook onze collega’s zelf moesten hun verhaal kwijt. En zo kwamen wij als Nederlandse supervisoren in Amersfoort bij het vormen van zes supervisiegroepen van vier tot zes deelnemers, steeds geleid door twee ervaren Nederlandse supervisoren. Het project startte in de regio Amersfoort en vindt tot op heden plaats met een frequentie van 1 x per 2 weken een sessie online van 90 minuten. De reacties zijn hartverwarmend en de groepen bieden een zinvol ‘platform’ om met elkaar te kunnen uitwisselen wat ieder meemaakt in de ‘nieuwe realiteit’ (die oorlog heet!).

Yucelmethode
In een van de groepen kwam de Yucelmethode ter sprake (zie www.yucelmethode.nl)
Vrijwel onmiddellijk was er enthousiasme: “dit kunnen wij gebruiken in Oekraïne om onze begeleiding letterlijk vorm te geven!” Navraag leerde dat 34 collega’s in Oekraïne heel graag deze methode willen inzetten.

Een vraag naar de bedenkers van Yucel (Mehmet en Saniye Yucel in Baarn) om de methode aan te bieden aan onze Oekraïense collega’s leidde tot een verrassende wending: Yucel blijkt bereid te zijn de training gratis aan te willen bieden aan 36 Oekraïense supervisoren. 

Uiteraard zijn wij de familie Yucel héél dankbaar voor het gratis verzorgen van de online training.

Onze projectgroep stortte zich vervolgens op de uitwerking van dit ambitieuze plan. Bij de online training wordt gebruik gemaakt van tolken. Die waren er al, immers de supervisiegroepen maakten daar al gebruik van. Sommige vluchtelingen in Nederland wilden graag wat doen voor hun land en dus kwamen zij tolken in de 12 supervisie-groepen. Er zullen mogelijk nog tolken geworven moeten worden. 

Yucelmethode koffer
Bij de methode hoort een koffer met gekleurde blokjes: € 220,- per stuk. Die hebben we wel betalen. Het gaat 36 x € 220,- = € 7.920,-.

Help je mee?
En dan nu de vraag: we starten bij deze een crowdfundingsactie om de koffers te kunnen betalen. Het vervoer wordt geregeld: ze gaan veilig in Oekraïne aankomen bij onze collega’s, dankzij de hulp van één van de zonen van Ria Schlepers, de supervisor die de methode Yucel in haar groep heeft geïntroduceerd.


Wij willen jullie als lid van LVSC vragen om een bijdrage om deze Yucelkoffers te kunnen financieren. Zou 1/3 van de 2200 leden van LVSC € 10,- of meer storten dan zijn wij in staat om de koffers te kopen en onze collega’s van een prachtig nieuw instrument te voorzien om hun doelgroep te kunnen helpen.

Doneren voor Oekraiense collega's 
Als je mee zou willen doen aan deze crowdfunding dan kun je € 10,-  (een hoger bedrag wordt zeer op prijs gesteld maar elk bedrag wordt gewaardeerd) storten op de LVSC- rekening van Regio Amersfoort van LVSC: 


NL88 INGB 0004 2300 61 t.n.v. LVSC Regio Amersfoort o.v.v. “Yucel Oekraïne”.

Of gebruik de betaallink om te doneren (het bedrag kan je aanpassen): 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2imm7i0rpm1irgzhBVnK7OcZUr7c9x6R


Wij willen als projectgroep graag vóór 1 september a.s. een aanbetaling kunnen doen van ongeveer € 4000 (de helft van het bedrag) zodat de koffers daadwerkelijk kort na 1 september a.s. verstuurd kunnen worden.

Dank voor jullie aandacht en bij voorbaat voor de bijdrage van € 10,-! Laten we solidair zijn met onze collega’s op een afstand van slechts drie uur vliegen vanaf Schiphol, toen het nog kon. De oorlog is nú….we kunnen nú wat doen….en de oorlog houdt geen vakantie.

Hartelijke groet, namens de projectgroep Supervisie voor Oekraïne,

Gerian Dijkhuizen, voormalig voorzitter Commissie Internationale Contacten LVSC, geriandijkhuizen@gmail.com (voor meer informatie)

Frans van Son, waarnemend voorzitter Commissie Internationale Contacten LVSC, Regiocontactpersoon Amersfoort

Adrianne van Doorn, Regiocontactpersoon LVSC regio Amersfoort

Ria Schlepers, Regiocontactpersoon LVSC regio Enschede

Zie ook onze berichten op facebook en linkedIn en deel svp!