Algemene vergadering en viering 25 jaar ANSE van 28 t/m 30 oktober Tallinn

Type: Nieuws
Datum: 14 November 2022

General Assembly (GA) ANSE met viering 25 jaar ANSE in Tallinn

De General Assembly (algemene vergadering) voor Presidents en Delegates en viering van het 25 jarig bestaan van ANSE, heeft plaatsgevonden in het Teachers House in the Old Town of Tallinn van 28 t/m 30 oktober 2022.

De LVSC werd vertegenwoordigd door Liesbeth van der Jagt, secretaris LVSC-bestuur en Pauline Krikke en Marian van Ingen die beiden lid zijn van de commissie internationale contacten van LVSC.

Vertegenw LVSC GA Anse
Foto: v.l.n.r: Liesbeth van der Jagt, Marian van Ingen en Pauline Krikke.


Pres Liesbeth vdr Jagt
Foto: presentatie door Liesbeth van der Jagt


Samenvatting van de actuele onderwerpen die vanuit de 14 betrokken National Organisations (NO) gerapporteerd zijn:
 

 1. Supervisie tijdens crisis
 2. Actuele situatie in Oekraïne
 3. Door de LVSC leden gedoneerde Yucel boxen zijn in dank aanvaard en zijn goed terecht  gekomen
 4. Onderzoek in Supervisie en Coaching
 5. Zichtbaarheid voor leden
 6. Kwaliteit in Supervisie en Coaching
 7. Diversiteit in Supervisie en Coaching
 8. Educatie in Supervisie en Coaching
 9. Jonge collega’s betrekken
 10. Gevolgen van Corona


Daarnaast kwamen de volgende belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen aan bod:

 • In veel landen is, net als in NL, coaching in opkomst, en wordt het onderscheid en de samenhang tussen supervisie en coaching een belangrijk topic: hoe houd je de meerwaarde van supervisie overeind zonder de kracht van coaching uit te sluiten?
 • In sommige landen (Litouwen, Kroatië, Frankrijk, Zwitserland) vindt supervisie zijn plaats als onderdeel van het curriculum van geneeskunde studie en medische vervolgopleidingen. Hierin is NL koploper en is het van belang ervaringen uit te wisselen.
 • In de uitwisseling van informatie tussen landen wordt zichtbaar hoe ieder het vak positioneert: vergroten van zichtbaarheid, communiceren over successen en strategisch beïnvloeden van stakeholders is in alle landen van belang. Om dat te kunnen doen is het nodig een idioom te hebben waarin we spreken over dezelfde begrippen, en narratieven over supervisie, coaching en organisatiebegeleiding zoveel mogelijk gelijk te hanteren.
 • Het is verhelderend met elkaar uit te wisselen welke eisen worden gesteld aan competenties van leden: in sommige landen zijn er nauwelijks vereisten tot registratie, in andere (zoals NL) zijn die helder en redelijk streng.


Tijdens de GA hebben de volgende formaliteiten plaatsgevonden: het vaststellen van de notulen GA oktober 2020, toetreding Frankrijk, Rapportage stand van zaken Quality Development, activiteitenplan 2023-2024, vaststellen financiële rapportage en budget voor 2023-2024 en vaststellen financiële bijdrage NO’s.

We hebben gesproken over de kernactiviteiten van de ANSE: 

 1. Onderzoek; een voorstel om te komen tot een working group is in bespreking
 2. Educatie; de Talent Talks zijn van start gegaan
 3. Internationale intervisie; nu 7 groepen
 4. Quality Development; voorstel is om de Ouality Talks een vervolg te gaan geven

Door de leden van het bestuur werd benadrukt dat de ANSE een parapluorganisatie is en er werd een oproep aan de deelnemende landen gedaan om in de verschillende werkgroepen deel te nemen.

Een aantal ANSE bestuursleden heeft afscheid genomen en er zijn nieuwe bestuursleden gekozen. Het nieuwe ANSE bestuur is compleet. Reijer Jan van ’t Hul (Nederland) is benoemd als secretaris van de ANSE.

Bestuur ANSE
Foto: Oud bestuur ANSE.nieuw bestuur ANSE
Foto: Nieuw bestuur ANSE. 

Europese dag van Supervisie en Coaching

Op 21 November zal een European day of Supervison and Coaching worden gelanceerd. Dit is initiatief van de Oostenrijkse vereniging ÖVS en ANSE. Op 21 november bestaat ANSE 25 jaar en ÖVS is nauw betrokken geweest bij de oprichting van ANSE. Daarom reopen zij 21 november uit tot Europese dag van Supvervisie en Coaching. Hiermee willen we aandacht vragen voor het beroep van Supervisie en Coaching en de betekenis ervan in de moderne wereld van werk.

Meer informatie: https://www.oevs.or.at/die-oevs/europaeischer-tag-fuer-supervision-und-coaching

25 jaar ANSE - watch our video

To celebrate the 25th anniversary of ANSE, we produced this video, to explain about our history, our aims, and our wishes for the next 25 years.