Aanvraagtijd NL leert door verlengd

Type: Nieuws
Datum: 08 September 2021
Bron: ZorgZijn Werkt.

De aanvraagtijd voor de subsidieregeling NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk is verlengd tot 13 september. Binnen deze regeling kun je subsidie krijgen voor een viertal activiteiten voor je medewerkers, namelijk ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding, EVC-traject en scholing. 


Ook is aangekondigd dat de regeling zelf wordt verlengd met vier maanden. Dit betekent dat activiteiten uiterlijk 1 september 2022 afgerond dienen te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie i.p.v. de eerder gecommuniceerde datum 1 mei 2022. Dit biedt mogelijk kansen om voor meer medewerkers subsidie te ontvangen bij het inzetten van de bovengenoemde activiteiten. 
Kortom, heb je medewerkers die je een perspectief wilt bieden d.m.v. ontwikkel-/loopbaanadvies, een EVC-traject of scholing? Meld het dan uiterlijk 13 september bij ons. 

Meer informatie