Wet DBA

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 05 April 2016

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Dit betekent dat opdrachtgevers van te voren geen duidelijkheid meer hebben over of ze met een ondernemer zaken doen of niet. Om toch vooraf zeker te weten dat er geen loonheffingen hoeven te worden betaald kan (en dus niet moet) gewerkt worden met modelovereenkomsten die vooraf door de Belastingdienst worden getoest. De Belastingdienst geeft dan een oordeel over of er loonheffingen moeten worden betaald over de werkzaamheden.

Krijgt de zzp’er minder duidelijkheid en zekerheid?
Eerder omgekeerd. Veel zzp’ers dachten dat de VAR een soort werkvergunning was, maar in werkelijkheid gaf de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. De VAR hield de zzp’er in het ongewisse of hij/zij wel echt buiten dienstverband werkte. De enige zekerheid voor de zzp’er was dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Het nieuwe systeem biedt aan zowel opdrachtgever als zzp’er helderheid en zekerheid, mits ze volgens een modelovereenkomst werken. Dat is voor de zzp’er juist een verbetering. Deze informatie komt van de website van Stichting ZZP Nederland. Meer informatie vindt u via deze link.

LVSC maakt modelovereenkomst
LVSC gaat een modelovereenkomst opstellen die Supervisoren en Coaches kunnen gebruiken als zij als ZZP'er werken voor een opdrachtgever. We informeren onze leden via de nieuwsbrief over de voortgang van de modelovereenkomst.