Training Maatwerk naar Registercoach

Type: Nieuws
Datum: 03 July 2018

In het najaar bieden we de training Maatwerk naar Registercoach weer aan voor geregistreerde Supervisoren die ook coachen en zich willen laten registreren als Registercoach.

Bent u een supervisor die ook coacht?
Steeds meer supervisoren verzorgen ook coaching naast supervisie. Supervisie en coaching lijken op elkaar: bij beide begeleidingsvormen gaat het om het stimuleren van een leerproces, is sprake van een professionele werkrelatie, worden gesprekken gevoerd, worden werkvormen ingezet, is zorgvuldige contractering aan de orde, etc. Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen coaching en supervisie. Als je de competentieprofielen met elkaar vergelijkt, valt op dat bij coaching aspecten als ‘resultaatgerichtheid’ en ‘gerichtheid op de organisatiecontext’ “organisatiesensitiviteit” expliciet aan de orde zijn. In supervisorenopleidingen komen deze beide aspecten minder expliciet aan bod.

Om als supervisor ook voor een erkenning als coach in aanmerking te komen, dient u aannemelijk te maken dat u ‘resultaatgerichtheid’ en ‘organisatiesensitiviteit’ in uw professionele handelen kunt hanteren. Door middel van een gerichte scholing laat u zien op welke wijze u beide aspecten concreet vormgeeft. Onderdeel van de scholing is ook positionering en profilering als coach op de markt.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de Training Maatwerk naar Registercoach.