Training Maatwerk naar Registercoach

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 27 December 2017

Speciaal voor geregistreerde supervisoren die ook coachen bieden wij de training Maatwerk naar Registercoach aan. Na afronding is het mogelijk je te laten registreren als LVSC Registercoach.

Steeds meer supervisoren verzorgen ook coaching naast supervisie. Supervisie en coaching lijken op elkaar: bij beide begeleidingsvormen gaat het om het stimuleren van een leerproces, is sprake van een professionele werkrelatie, worden gesprekken gevoerd, worden werkvormen ingezet, is zorgvuldige contractering aan de orde, etc. Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen coaching en supervisie. Als je de competentieprofielen met elkaar vergelijkt, valt op dat bij coaching aspecten als ‘resultaatgerichtheid’ en ‘gerichtheid op de organisatiecontext’ expliciet aan de orde zijn. In supervisorenopleidingen komen deze beide aspecten minder expliciet aan bod.

In januari start de driedaagse training Maatwerk naar Registercoach. Data: 25 januari, 22 februari en 22 maart.

Meer informatie training Maatwerk naar registercoach.