Relationele authenticiteit

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 15 July 2014

Wat is authenticiteit eigenlijk? Het wordt veelal gedefinieerd als het vermijden van elke vorm van conformiteit en het bekrachtigen van individualiteit. Een veel te simpele omschrijving, volgens dit artikel, want deze gaat voorbij aan de morele kant van authenticiteit en kan leiden tot excessief individualisme en egoïsme. Het tegenovergestelde van egoïsme - conformisme - is ook niet het antwoord. Wat dan wel? Relationele authenticiteit, vindt de auteur. Relationele authenticiteit kenmerkt zich door empathie, in combinatie met een sterk zelfbewustzijn, oprechte aandacht voor de ander, evenals zorg, liefde en respect voor zichzelf.
 

Ga naar het artikel op de kennisbank.