Projecten

LVSC houdt je hier op de hoogte over relevante lopende en nieuwe projecten binnen en buiten de vereniging. Nieuws, kennis en informatie over de projecten vind je hier terug. Wil je een project starten, melden of deelnemen aan een project? Neem dan gerust contact op met het secretariaat.

Europees project ECVision (Leonardo)

Eind juli 2012 liet het ANSE bestuur ons weten dat haar aanvraag voor het Leonardo Da Vinci Project ''Development of a European Competence Porfolio for Consulting Professions" door de Europese Commissie was gehonoreerd. Het Leonardo Project is van direct belang voor supervisoren en coaches, hun opleiders, hun registratiepositie en hun arbeidsmobiliteit. Het project wordt door ANSE gedragen en uitgevoerd in nauwe samenwerking met VHS Volkshochschule Wien en Eurocadres.

Het verheugt ons bijzonder dat LVSC ruim in dit project vertegenwoordigd is. Niet alleen maakt Mieke Voogd - voorzitter van de Commissie Kennis en Onderzoek - deel uit van de projectgroep die het project gaat uitvoeren, ook draagt Louis van Kessel bij aan het "Expert Committee" dat het project kritisch gaat begeleiden. Ook de ons welbekende Erik de Haan maakt daar deel van uit. Het geheel wordt onder leiding van een "Steering Committee" logistiek aangestuurd door Michaela Judy (VHS). De stuurgroep bestaat deels uit ANSE bestuursleden.

De uitkomsten dragen bij aan de synchronisatie van erkenningstandaarden "all over Europe", en aan het verwante Eurocadres/ANSE "Professional Card Project". Dat project is van belang voor supervisoren en coaches die internationaal actief zijn. Het bevordert de erkenning van hun opleiding en registratiepositie over de grenzen heen en daarmee hun arbeidsmobiliteit.

Ontwikkelingen project ECVision

2015 Competentie Raamwerk voor supervisie en coaching (NL)
2015 Slotconferentie 'Recognizing competences' 
2015 Glossary Nederlandse vertaling (NL)
2015 European Competence framework of Supervision and Coaching
2014 Glossary Engelse versie
2012 Europese standaard voor supervisie (Tijdschrift voor Begeleidingskunde nr. 2, 2012.)

MMM-Mensen Met Mogelijkheden

Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om te participeren in de maatschappij. Omgekeerd leidt participatie vaak tot meer welbevinden, een betere gezondheid en minder aanspraak op zorg en uitkeringen. Ministeries SZW en VWS willen participatie van mensen met psychische beperkingen bevorderen. Daarvoor gaan bijna 20 beroepsgroepen met elkaar in het project MMMensen met mogelijkheden (project 2) een cultuuromslag bereiken door het verhaal van ervaringsdeskundigen en werkgevers centraal te stellen en daarvan te leren. Het gaat daarbij om de mens, werk en ontzorgen. LVSC neemt deel aan dit project.

Website

Op de website van MMM-mensen met mogelijkheden vind je meer informatie en nieuws. Volg kosteloos de online training Mensen met Mogelijkheden.

Ontwikkelingen project MMMensen:
Ontwikkelingen project (verslagen, uitnodigingen en berichten).
Voor leden die deelnemen aan de MMM-regiobijeenkomsten zijn de notulen van de stuurgroepbesprekingen op te vragen via info@lvsc.eu.

Europees project Grundtvig (2008-2010)

Counselling in a Multicultural Europe – A key competence within Life Long Learning
LVSC heeft Europese subsidiegelden ontvangen om samen met partners uit Oostenrijk en Duitsland te werken aan uitwisseling, onderzoek en ontwikkeling van het vakgebied supervisie/coaching in Europa. Uitgangspunt bij dit project was dat supervisie/coaching als een vorm van professioneel begeleiden en reflecteren, een kerncompetentie is voor leren. Professioneel begeleiders bieden hun cliënten de mogelijkheid om te reflecteren op zichzelf, hun werk, taken en organisatie. Dit bevordert niet alleen een leven lang leren van de persoon in kwestie, maar draagt ook bij aan het leerproces van hun organisatie.

Er werden 3 doelen geformuleerd:

  • Onderbouwen van bovengenoemde stelling.
  • Het bevorderen en verbeteren van de competenties van de deelnemers t.b.v. een leven lang leren en hun interculturele competenties, zodat ze beter om kunnen gaan met diversiteit.
  • Het ontwikkelen van een ‘Europese Kijk’, door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende standaarden van begeleidingsvormen in de verschillende landen.

Ontwikkelingen project Grundtvig 

Juni 2010: Eindrapport

Tags: 
Projecten
lvsc