Proces inschrijving LVSC register vereenvoudigd

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 05 July 2017

Met ingang van 1 juli a.s. hanteert de LVSC vereenvoudigde inschrijfformulieren voor de diverse registraties. Aanleiding voor het bestuur tot deze vereenvoudiging was o.a. het tweejaarlijkse ledenonderzoek waaruit bleek dat de beroepsregistratie één van de belangrijkste redenen voor aansluiting bij LVSC is maar het proces van inschrijving beter kan volgens de leden.

De basis voor inschrijving in het register blijft onveranderd de huidige door LVSC gehanteerde competentieprofielen voor supervisor, coach en docent supervisiekunde. Naast de noodzakelijke NAW-gegevens wordt vanaf 1 juli a.s. alleen nog gevraagd om aan te geven welke door LVSC erkende opleiding is gevolgd en een kopie van het diploma/certificaat te overleggen. Indien het tweede leersupervisietraject niet binnen de opleiding afgesloten is, wordt verzocht om hierover te verklaren. Vervallen zijn allerlei bijlagen, verklaringen etc. die betrekking hebben op onderdelen van de opleiding.

De vernieuwde inschrijfformulieren zijn vanaf 1 juli a.s. van de LVSC-site te downloaden.