Oproep Engelstalige artikelen voor ANSE Journal

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 28 February 2017

In de General Assembly ANSE van november 2016 werd door het ANSE bestuur het voorstel gepresenteerd een ANSE Journal te doen verschijnen. Het wordt een digitaal (vak-)tijdschrift en ook Nederlandse auteurs worden uitgenodigd een (Engelstalige) bijdrage te leveren. Het eerste nummer, een pilot met als thema Quality wordt gepresenteerd op de Summer University in augustus in Rotterdam. 

Heeft u een artikel over de theorie of praktijk (best practice) van ons vak waarvan u denkt dat het de kwaliteit van wat wij als supervisoren/coaches weergeeft stuurt u het dan digitaal naar dijkhuizen100@zonnet.nl. Mogelijk kan ik uw artikel doorsturen voor publicatie in het ANSE Journal. Vanuit de LVSC ben ik ‘national editor’ voor het Journal.

De deadline voor het insturen van artikelen is 1 mei 2017. Graag zou ik het artikel ruim voor die tijd ontvangen.

 

Gerian Dijkhuizen

Lid CIC