Nieuwsbrief Noord-Brabant mei

Noord-Brabant
Type: Nieuws
Datum: 06 May 2015

Nieuwsbrief Noord-Brabant mei

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
• De data en de inhoud van de regiobijeenkomsten van dit jaar.
• Een oproep voor een intervisiegroep voor leersupervisoren (en ook registercoaches).
• Enkele wetenswaardigheden.

De volgende regiobijeenkomsten staan gepland:

Diversiteit in supervisie en coaching
Door:  Marten Bos
Plaats:  Eindhoven
Datum:  29-5-2015
Tijd:  13.00-17.00 uur
PE punten: 1
Inhoud: Werken met verschillen en overeenkomsten in supervisie. Hoe doe je dat?
Hoe kom jij diversiteit in de begeleidingsrelatie tegen. Wat zijn de verschillende contexten, en de verschillende vraagstellingen die er zijn?
Marten Bos, auteur van het boek “Coaching en Diversiteit” heeft een eigen definitie van het begrip diversiteit en laat je kennis maken met een aantal modellen die in elke praktijksituatie ondersteunend kunnen werken. Marten laat je ervaren, proberen en voedt je tijdens deze workshop met verhalen uit zijn praktijk als supervisor en coach in uiteenlopende settings. Daarbij krijg je meteen handreikingen mee die je kunt gebruiken in je praktijk en daarbuiten.

Leren balanceren op het koord van belangen
Snuffeldag Betzavta – Met elkaar
Door:  Seyda Buurman-Kutsal en n.n.
Plaats:  Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch
Datum: 19-9-2015
Tijd:  9.30-17.00 uur
PE Punten: 2
Inhoud:  Tegenstijdige belangen zijn vaak de oorzaak van conflicten die mensen in  hun werk en privé leven tegen komen. Vaak spelen deze ook een rol in supervisie en coaching. In 2013 heeft er een eerste kennismaking plaats gevonden met een Betzavta oefening die door deelnemers in de regio enthousiast is ontvangen. Op veler verzoek organiseren wij daarom een snuffeldag, waarbij het ervaren van de werking van de oefeningen en het herkennen van eigen en vreemde belangen centraal staan.
Betzavta – in het Nederlands ‘met elkaar’ – is een bijzondere training uit Israël, die zeer geschikt is om het diversiteitsperspectief te verkrijgen en verder uit te diepen. Betzavta biedt volop mogelijkheden om onderwerpen als ‘vastlopen door tegenstrijdige belangen’, ‘het ontbreken van gezamenlijk kader’, ‘communicatie- en cultuurverschillen’, ‘ethische dilemma’s en diversiteit’ uit te lichten en je te bekwamen in het omgaan met deze onderwerpen.
Deelnemers aan de snuffeldag kunnen na deelname de verdere onderdelen van deze training volgen, deze snuffeldag wordt erkend als onderdeel van de gehele opleiding.

NLP en of Logische Niveaus
Door:  Carla van Bekkum
Plaats:  Breda
Datum: 10-12-2015
Tijd:  19.30- 21.30 uur
PE Punten: 0,5

Oproep nieuwe intervisiegroep leersupervisoren
Enkele leersupervisoren uit Brabant en Limburg willen een nieuwe intervisiegroep starten. We zijn op zoek naar Leersupervisoren die ook registercoach zijn voor een nieuw op te starten intervisiegroep. Voor aanmelding of vragen mail naar noordbrabant@lvsc.eu.

Visiedebat
Het bestuur organiseert in mei een visiedebat op 4 plaatsen in het land. Eén van deze avonden vindt op 21 mei plaats in ’s-Hertogenbosch. U kunt zich aanmelden via de website.

PE
We hebben in het Landelijk overleg afgesproken dat het niet mogelijk is voor het secretariaat en de regiocoördinatoren om bewijzen van deelname te bewaren of na te sturen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van een certificaat.

Wil je een training of workshop aanbieden aan leden van de LVSC dan is het mogelijk hiervoor (tegen betaling) PE punten aan te vragen. Indien de aanbieder 10% korting biedt aan LVSC-leden kan LVSC naast een gewone websitevermelding extra bekendheid geven middels nieuwsbrief en opname in het activiteitenoverzicht. Meer informatie over aanvragen van PE-punten.

Verder willen we onze nieuwe leden van harte welkom heden. Alle leden willen we uitnodigen vragen en suggesties over de inhoud van onze ledenbijeenkomsten aan ons door te geven. We wensen jullie een mooie lente en hopen jullie te ontmoeten op een van de geplande bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Seyda Buurman-Kutsal en Gorry Cleven