Michiel de Ronde, hoofdredacteur TsvB, promoveert op 'begeleidingskundige spelvormen'.

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 17 March 2015

Gebruik van spel in coaching en training nu beter onderbouwd

Michiel de Ronde promoveert op waarde en werking van begeleidingskundige spelvormen.

Begeleidingskundige en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede Michiel de Ronde  heeft vrijdag 13 maart 2015 zijn proefschrift Speelruimte voor ervaring en reflectie met succes verdedigd tijdens een promotieplechtigheid aan de Universiteit van Tilburg.

In het veld van de professionele begeleiding, zoals coaching, training en advisering, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van spel. Er is de afgelopen twintig jaar enorm veel praktijkliteratuur op dit terrein verschenen. Het aanbod varieert van dramawerkvormen tot coachen met paarden, van labyrintlopen tot simulatiespelen en van strategieontwikkeling met lego tot creatieve expressie met klei en karton. De wetenschappelijke reflectie en theorievorming blijft echter ver achter bij de ontwikkeling van al deze praktische methoden, waardoor het gevaar van ongefundeerd handelen bestaat.

In dit boek wordt daarom onderzoek gedaan naar de waarde en werking van begeleidingskundige spelvormen. Ook wordt onderzocht over welke vaardigheden de begeleider moet beschikken om effectief gebruik te maken van spel. In deze studie worden concrete richtlijnen gepresenteerd die een fundament geven aan de inzet van speelse werkvormen in de begeleidingskundige praktijk. Speelruimte voor ervaring en reflectie is bedoeld voor coaches, trainers en adviseurs die willen begrijpen wat ze doen als ze speelse werkvormen inzetten. Het boek kan ook gebruikt worden als een diepgaande en concrete kennismaking met nieuwe werkvormen.

Wilt u informatie over verkoop van de dissertatie? Meer informatie verkooppunt.

Lovende kritieken
Michiel kreeg bij zijn promotie de academische titel Doctor met het predicaat Cum Laude overhandigd door rector magnificus prof. dr. Philip Eijlander. Prof. dr. Léon de Caluwe noemde het proefschrift een meeslepend, jaloersmakend boek en ook prof. dr. Jac Geurts sprak in zijn lofrede bewondering uit voor het geleverde werk ‘je hebt met een geheel eigen stijl vol speelsheid, spiritualiteit en wetenschappelijke grondigheid uniek werk geleverd voor de Begeleidingskunde’.

Over de auteur
Michiel de Ronde is als lid van de Kenniskring en docent Begeleidingskunde verbonden aan de academie Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede. Michiel is tevens hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.