Jubileum LVSC: Bijdrage regio Noord

Noord
Type: Nieuws
Datum: 12 November 2015

13 november viert de LVSC haar zevende lustrum.
Elke regio presenteert zich op het feest.
Regio Noord doet haar bijdrage in de vorm van een poster.