GITP PAO Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht LEV

Den Haag
Type: Nieuws
Datum: 06 August 2018

De bron van professionele ervaringsdeskundigheid bestaat uit eigen ingrijpende levenservaringen waarvan gebruik gemaakt wordt voor anderen. Deze deskundigheid is een combinatie van levenservaring, veerkracht, praktijkervaring en theoretisch verworven kennis. Existentiële belevingen zijn veelal buiten het professionele domein gehouden. Blikverruimend is dat ervaringskennis naast theorie en praktijkervaringskennis meer en meer als derde kennisbron wordt erkend. Van binnenuit ontwikkelde ervaringskennis is een bron van levende kennis. Binnen zorg, welzijn en in supervisie (of begeleiding, coaching) en onderwijs is steeds meer interesse voor het benutten van ervaringsdeskundigheid. Een ervaringsdeskundige is iemand met uitgebreide ervaringskennis in het proces van zich hernemen bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Het gaat om unieke expertise hoe om te gaan met life events, psychische crises en existentiële vragen en deze bekwaamheid in te zetten voor anderen. Zo denken we bijvoorbeeld zeker ook aan mensen met migratie ervaring.

 

Deze leergang is ontwikkeld door Marjo Boer en Christine van Duin op basis van hun jarenlange ervaring als docent supervisiekunde en docent ervaringsdeskundigheid. In beide opleidingen is ervaring als bron van kennis een belangrijke ingang tot leren. Het model waarlangs zij werken noemen zij: de Eyeopener.


 

 

 

 

Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht LEV

 

Met deze leergang beogen wij dat professionals degenen die zij begeleiden meer faciliteren in het benutten van hun eigen ervaringskennis en veerkracht. In het vakgebied van begeleiding en geestelijke gezondheidszorg is het gebruiken van ervaringsdeskundigheid een belangrijke vernieuwing en verrijking gebleken. Ervaringskennis is al eerder ingezet in verschillende sectoren maar toen ging het vooral om ‘ervaringen’ en nog niet om geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid. Aan ervaringsdeskundigheid en de inzet van ervaringsdeskundigen wordt ook steeds meer aandacht besteed in de curricula van het beroepsonderwijs.

De LEV is een opleidingstraject waarin je onderzoek doet naar je eigen ervaringen met belangrijke en ingrijpende levensgebeurtenissen en existentiële thema’s. Ervaringen die je identiteit, zelfbeeld en wereldbeeld hebben gekleurd en beïnvloed.

In een leergroep onderzoek, verdiep en ontwikkel je eigen ervaringskennis met als doel deze professioneel te kunnen benutten. Belangrijk is het om deze ervaringskennis te verbinden met je professionele kennis en deze vakkundig in te zetten in je werk. De focus is daarbij gericht op het van binnenuit leren.

De intentie is een vrije ruimte te faciliteren voor zelfonderzoek en dit tevens voor anderen mogelijk te maken. Ervaringsleren is behulpzaam om eventueel gestolde ervaringen weer in beweging te brengen en als bron van kracht in de eigen professionaliteit te ervaren.

 

Kernpunten leergang

> De leergang omvat 10 bijeenkomsten van 3,5 uur in een periode van 9 maanden, op de woensdag van 10.00-13.30 en 10 supervisiebijeenkomsten aansluitend van 14.30-16.30 uur.

> De groep bestaat uit maximaal 14 personen

> Er zijn twee vaste opleiders, enkele gastdocenten en een aantal supervisoren

> Voorafgaand aan deelname is er een oriënterend toelatingsgesprek.

> Deelnemers aan de leergang hebben al een behoorlijke bagage aan levens- en beroepservaring. Deze ervaring wordt verder verfijnd en genuanceerd, en toegespitst in de context van het ervaringsleren. De deelnemers leren om datgene wat zij vaak al intuïtief doen expliciet te maken, te onderbouwen en te verdiepen.

> Essentieel in de leergang is het proces mogelijk te maken dat anderen hun eigen ervaringskennis kunnen ontwikkelen en zich kunnen hernemen.

> Gedurende de leergang werken we regelmatig in twee subgroepen en nog kleinere formaties. Er is veel

ruimte ingebouwd voor het onderzoek en het proces van zelf betekenis geven aan je ervaringen. Het doel van de groep is ervaringen te delen en deze te verdiepen tot ervaringskennis en mogelijk tot ervaringsdeskundigheid. Je hebt een belangrijke invloed op de accenten in de leergang. Zo is er ruimte voor reflectie en actuele ervaringen.

> Het omgaan met diversiteit is kenmerkend voor de grondhouding van een professional. Dit is een

belangrijk uitgangspunt van de leergang. Diversiteit is een handvat zodat verschillen en overeenkomsten naar milieu, cultuur, leeftijd, ervaring, status, sekse, religieuze achtergrond enzovoorts benut kunnen worden.

> De deelnemers worden aangesproken op hun vermogen zichzelf te zijn en contact met anderen aan te

gaan. De leergang stimuleert de deelnemers om hun 'innerlijk weten' - ook wel intuïtie genoemd - aan te spreken.

> Er is ruime aandacht voor aspecten als lichamelijk gewaar-zijn, focussen en grondhouding .

 

Voor wie

Professionals die hun levenservaringen als bron van kennis willen onderzoeken en verder ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid die je kunt benutten in je werk.

We denken hierbij aan begeleiders en behandelaren van individuen of groepen in de sectoren GGz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, ouderenzorg, onderwijs; ook externe begeleiders zoals zelfstandig gevestigde supervisoren, coaches, loopbaanbegeleiders, trainers, adviseurs, therapeuten, (verpleeghuis)artsen, psychiaters, pastores en geestelijk verzorgers.

 

Toelatingsvoorwaarden:

  1. Een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau en HBO werk- en denkniveau
  2. Minimaal twee jaar werkzaam als professional op minimaal HBO-niveau en tijdens de leergang praktisch werkzaam zijn
  3. Een oriënterend toelatingsgesprek met één van de opleiders

En eventueel een voorbereidingstraject door middel van een assessment en/of korte begeleiding.

 

Doel

Met deze leergang streven we naar de volgende beroepscompetenties:

>   Kan zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen faciliteren en ondersteunen, met oog voor dat wat empowerend is en benut kan worden als ervaringskennis. Is daarbij relationeel sensitief, communiceert transparant en kan afstemmen en variëren in het omgaan met zelfonthulling met behoud van grenzen, autonomie en eigen regie.

> Kan op eigen wijze betrouwbare processen faciliteren en expertise mogelijk maken van professionals met ervaringsdeskundigheid.

> Levert in de beroepspraktijk en in het kennisdomein van ervaringsdeskundigheid een bijdrage aan het

inbrengen van thema’s, werkwijzen en werkvormen die het taboe overstijgen van het doormaken van kwetsbare ervaringen en of psychische problemen van professionals zelf.

> Ontwikkelt in de eigen werkomgeving, in samenwerking met betrokken anderen een cultuur met een

vrije ruimte waar participatie voor betrokkenen gewaarborgd is. Beoogd wordt een ruimte waarin zelfhulp, zelfregie en keuzes maken onderzocht kan worden.

> Voor dit alles is het essentieel om verbinding te maken met je eigen ritme en intuïtie. Vaak betekent dit

het vermogen te vertragen en je sensitiviteit voor je lichamelijk gewaar zijn meer te gaan ervaren en waarderen. Hiermee dit lichamelijk gewaar zijn ook voor de ander meer toegankelijk te laten zijn en te legitimeren en als bron van weten en kracht gebruiken.

 

Programma

In de 10 cursusbijeenkomsten komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

>    onderzoeken van bronnen ervaring, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid

> faciliteren van een vrije ruimte voor leren, ontwikkelen en diversiteit door het stimuleren van reflecteren en ervaringsleren en zorgvuldig omgaan met het contracteren hierin

> contextuele benadering, beschermjassen en omgaan met veerkracht en neutraliteit oftewel telkens de

balans tussen afstand en nabijheid hervinden

> begeleiden en ethiek in de praktijk ervaringsdeskundigheid

> handelingsrepertoire in het faciliteren van zelfonderzoek en ervaringsleren

> onderzoeken van krachtbronnen, betekenisgeving en zingeving, omgaan met het persoonlijke en professionele aspect in bejegening

> vrije ruimte creëren in organisaties, hanteren van veelzijdige loyaliteit

> lichamelijk gewaar-zijn, focussen, werkvormen waarin intuïtie, non-verbale vormen, opstellingswerkvormen en een ecologisch perspectief betrokken worden

> privacy, discretie, gedragscode voor begeleiders

> ontwikkelingen in het werkveld

> principes van maatschappelijke ordening, effecten van macht en in/uitsluiting

> afscheid nemen en afronden van processen en doorgaand leren

> je eigen profilering als ervaringskundige

 

Studiebelasting

Cursusbijeenkomsten

35

Voorbereiding cursusbijeenkomsten

35

Supervisie

20

Voorbereiding supervisie

20

(Eventueel) voortraject

pm

Voorbereiding voortraject

pm

Werkstukken

15

Totaal leergang

125

 

Literatuur

Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid Didactiekboek (2018) Marjo Boer, Simona Karbouniaris, Marina de Wit.

Via de digitale leeromgeving van GITP krijg je toegang tot het programma en de literatuur die in de leergang wordt gebruikt.

 

Opleiders

Marjo Boer, master begeleidingskunde, LVSC-geregistreerd leersupervisor en docent supervisiekunde, docent ervaringsdeskundigheid.

Eric Wilms, LVSC-geregistreerd supervisor en leersupervisor, methodiekdocent, team- en organisatiebegeleider.

 

Toetsing, certificering, accreditatie

Halverwege de leergang maak je een procesverslag. Ter afronding van de leerperiode geef je een presentatie rond een aspect van jouzelf als ervaringsdeskundige.

Aan het eind van de leergang ontvang je een GITP PAO certificaat op basis van aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende beoordeling van de toetsen.

Accreditaties:

> Registerplein (voorheen BAMw): 13,6 punten, opleidingstraject agogen en maatschappelijk werkers

> LVSC: 7,5 PE-punten voor herregistratie van supervisoren en coaches

> Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB): 30 punten

> Kwaliteitsregister Jeugd SKJ: 80 punten herregistratie jeugdzorgwerkers

> Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional: 52 punten (wordt aangevraagd) Andere accreditaties kunnen op verzoek van de cursist aangevraagd worden.

 

Data en tijden, plaats

10-10, 31-10, 21-11, 12-12-2018; 16-1, 13-2, 6-3, 27-3, 10-4 en 15-5-2019. 10 woensdagen, 10.00-13.30

uur (opleidingsbijeenkomst) en 14.30-16.30 uur (supervisie). Centrum de Roos, Amsterdam (Vondelpark).

 

Kosten

€ 3650 vrij van btw, inclusief supervisie, schriftelijk materiaal, koffie/thee, exclusief lunch, kosten eventueel voortraject.

 

Aanmelding en toelating

Het inschrijfformulier vind je op de website, Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht LEV. Na ontvangst van je inschrijfformulier krijg je zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een gesprek met één van de opleiders in Amsterdam. In dit gesprek kun je je oriënteren op de leergang en bekijkt de opleider in hoeverre je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Eventueel worden nadere afspraken gemaakt. Zo snel mogelijk na dit gesprek krijg je bericht over je toelating tot de leergang.

 

Informatiebijeenkomst

Geïnteresseerd in deze leergang? Kom naar de informatiebijeenkomst op woensdag 17 mei 2017 van 15.30-17.00 uur in Amsterdam. Je kunt persoonlijk kennismaken met opleiders Marjo Boer en Eric Wilms en met mogelijke mede-cursisten. Je kunt al je vragen kwijt - over ervaringsdeskundigheid, over de leergang, de supervisie, accreditatie en meer. Deelname is kosteloos! Wil je erbij zijn, stuur ons even een bericht via het contactformulier op de website.

 

Incompany

GITP PAO kan deze leergang ook incompany verzorgen. Neem voor meer informatie contact met ons op, per e-mail: pao@gitp.nl of via de telefoon: 088 – 4487100.

 

Over GITP PAO

GITP PAO biedt postacademische cursussen en opleidingen op het gebied van de gedragswetenschappen voor psychologen, pedagogen en andere professionals met wo- of hbo-vooropleiding. Zowel open inschrijving als incompany.

PAO bestaat sinds 1983 en is onderdeel van GITP, een toonaangevend HRD-adviesbureau in Nederland. Inzicht bieden in talenten en ontwikkeling mogelijk maken van mensen en organisaties is al sinds 1947 de focus van GITP. Dit doen we vanuit een wetenschappelijke verankering en een verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen

Voor alle GITP PAO cursussen is accreditatie verkregen of aangevraagd voor één of meer (her)registraties van beroepsverenigingen.

GITP Organisatieontwikkeling & Training, waar GITP PAO onderdeel van uitmaakt, is ISO-gecertificeerd, CEDEO-erkend en lid NTRO