Gezocht Coach4you

Overige
Type: Nieuws
Datum: 10 July 2018

Voor het komend schooljaar zijn bij het Gilde onverwacht veel leerlingen aangemeld met het verzoek om een mentor. Tevens nemen enkele van onze vaste coaches afscheid.

We hebben daarom dringend een grote behoefte aan nieuwe coaches.
Om de coaching te starten in september dient de koppeling met de pupil uiterlijk in augustus afgerond te zijn.

Van een Coach4you coach wordt verwacht dat hij zijn brugklasser elke (school)week gedurende één à anderhalf jaar een uurtje spreekt over de vorderingen op school. Huiswerkbegeleiding is niet het doel. Je bent mentor om spiegelend te bespreken over hoe het gaat op school en op een leuke manier toch goede resultaten te behalen. Een coach vult tot op zekere hoogte de eigen ouders aan en is een soort van vertrouwenspersoon voor de leerling.  Anderzijds werkt hij er van het begin af aan naar toe dat hij weer overbodig wordt.

We zoeken mensen met HBO niveau. Maar het gaat niet om het diploma maar om het inzicht dat ook gebaseerd kan zijn op eigen levenservaring.

Naar oproep Coach4you