Feminiene macht

LVSC
Type:
Datum: 24 September 2014

Een nieuwe kijk op macht zou vrouwen helpen meer grip te krijgen op hun persoonlijke kracht en macht, om vervolgens op de werkplek de leiding te nemen in het herdefiniëren van de macht. De paradox in dit alles is, aldus Perschel en Perdue, dat het transformeren van de bedrijfscultuur van vrouwen vraagt macht naar zich toe te trekken, in een systeem dat indruist tegen de aard van vrouwen. Ziedaar de paradox van macht. U vindt een interessant artikel op de LVSC kennisbank over wat vrouwen in hoger management functies weten over macht, hoe ze erover denken en voelen, hoe het hun carrière beïnvloedt, hoe zij macht naar zich toetrekken en welke barrières hen ervan weerhouden meer macht te verkrijgen. Lees het artikel en kom erachter wat de vijf belangrijke sleutels zijn voor vrouwen om de paradox van macht te transformeren.

Ga naar het artikel.