Effect coaching bij predikanten

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 19 January 2015

Stichting ruimzicht heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de bevlogenheid van predikanten en het effect van coaching bij predikanten met stressklachten. De resultaten zijn opmerkelijk.

Het onderzoek werd uitgezet onder 643 gemeentepredikanten waarvan er 138 last hadden van stress en uitputting. Aan de helft van deze groep werd door de stichting coaching aangeboden. Uiteindelijk hebben 45 predikanten deelgenomen aan een coachingtraject. De overige 69 predikanten, de controlegroep, kregen geen coaching aangeboden. De coaching, bestaande uit 7 gesprekken, werd door de predikanten erg gewaardeerd. De resultaten zijn opmerkelijk. Het aantal predikanten met een burn-out daalde van 24,6% naar 4,1% (controlegroep blijft nagenoeg gelijk op ongeveer 23%) en het aantal predikanten met hoge stress zakte van 88,4% naar 34,6% (controlegroep van 89,9% naar 47,1%).