Echte verandering door kleine successen

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 10 July 2014

Op de kennisbank vindt u een artikel dat is gebaseerd op zes jaar actieonderzoek in de Nederlandse diplomatieke arena.

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hield Hans Vermaak zich bezig met de vraag: wanneer werkt ontwikkelingssamenwerking wel en wanneer niet en waardoor komt dat dan? In dit artikel onderbouwt hij dat de meest diepgaande, echte veranderingen niet beginnen met een gedetailleerde blauwdruk of een lineair, episodisch en doelgeoriënteerd plan, maar dat echt duurzame en diepgaande verandering begint met ‘smal wins' ofwel kleine successen.

Ga naar dit artikel op de kennisbank.