De eyeopener: een cyclisch model voor ervaringsdeskundigheid

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 27 October 2015

Dit artikel besteedt aandacht aan ervaringsdeskundigheid binnen de nieuwe (post-hbo) Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht (LEV) van GITP-PAO te Amsterdam. Besproken worden twee ontwikkeldoelen van de LEV en daarmee verbonden kwaliteiten, een definiëring, de meerwaarde, het model eyeopener en een selectie van leerthema’s van ervaringsdeskundigheid.

Lees het hele artikel in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde:

Lees het artikel

TsvB- 2015 deel 3