Corporate Bodies -

Den Haag
Type: Nieuws
Datum: 19 July 2018

Op 27 en 28 september is er in het Lighthouse in Den Haag een filmefstival waarin thema's die verbonden zijn met 

het leven in organisaties aan bod komen, Het gaat om bijvoorbeeld leiderschap, machtsmisbruik, verraad, ontsporingen 

binnen de organisaties. Film als middel om de organisatiedillemma's kritisch aan de orde te stellen en te ervaren. 

Het leert je om gebruik te maken van filmfragmenten om kritische refelectie te ontwikkelen binnen organisaties. 

Nader informatie en aanmelden bij :

WWW. corporatebodies.nl