Coaching bij verandering

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 26 June 2014

Lees de nieuwe geselecteerde wetenschappelijke artikelen over het thema "Veranderen" op de kennisbank www.tsvb.nl.

Bijvoorbeeld het artikel over Coaching bij verandering. Verandering betekent een andere context, andere eisen en het moeten bijstellen en aanpassen van doelen. Dit kan leiden tot stress, angst en depressiviteit, maar ook tot nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit artikel gaat over coaching in relatie tot organisatieveranderingen.

Ga naar het artikel op de kennisbank.