PAC bijeenkomst 4: De coach als burger

Organisator: 
lvsc
Locatie: Nijkerk
Begindatum: 
5 maart 2020

PAC is een platform voor professionals die beroepsmatig helpende en/of begeleidende gesprekken voeren zoals coaches, counselors, supervisoren, mentoren, psychologen en geestelijk begeleiders. Meer informatie over PAC

PAC organiseert vier professionaliseringsbijeenkomsten waar het bredere perspectief aan bod komt. De data van de vier bijeenkomsten zijn: 10 okt, 7 nov, 23 jan, en 5 mrt. De bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 - 21.30 uur. De thema's die aan bod komen zijn:

10 okt: Kaf, koren en kwaliteit
7 nov:  Het systeem: buigen, prikkelen of vechten?
23 jan: Ken uzelve: de ideologie van persoonsontwikkeling
5 mrt:  De coach als burger

Meer informatie over de vier bijeenkomsten vind je hier.

LVSC draagt het gedachtengoed van Platform Autonome Coaches een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk om kritisch te blijven reflecteren op onszelf als beroepsgroep en -organisatie, het vak en onze rol in de maatschappij. LVSC faciliteert opnieuw de organisatie van vier PAC bijeenkomsten in het studiejaar 2019 -2020. 

De coach als burger
Het lijkt economisch prima te gaan in Nederland, maar gaat het met onze rechtstaat wel goed? Onze democratische vrijheden staan overal onder druk, in organisaties, bedrijven en overheidsinstanties. Nemen wij coaches daar - als professional, als burger - onze verantwoordelijk voor? Daar denken we met een nader aan te kondigen gastspreker hardop over na.

Aanbevolen teksten: (a) “Groter denken, kleiner doen”, door Herman Tjeenk Willink en (b) “Tjeenk Willink over vertrouwen in de democratische rechtsorde” door Sijtze de Roos (uit: Tijdschrift voor Coaching 2019-2).

Ongepubliceerd tekstmateriaal wordt waar mogelijk tevoren beschikbaar gesteld. ‘Coaching in Context’ en ‘Groter denken, kleiner doen’ zijn te bestellen via Bol.com.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via onderstaande knop Inschrijven. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan tijdig af (uiterlijk 48 uur van te voren). Ben je afwezig zonder afmelding dan zijn we genoodzaakt om 20,00 euro administratiekosten in rekening te brengen. 

We ontmoeten je graag op 5 maart. Namens kerngroep Platform Autonome Coaches, Jikke de Ruiter, Sijtze de Roos, Karen Walthuis en Ronald Wolbink. 

 

 

Locatie

Congrescentrum de Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Einddatum: 
5 maart 2019
Begindatum: 
5 maart 2020