PAC: Ken uzelve - persoonlijke ontwikkeling, groei of ideologie?

Organisator: 
lvsc
Locatie: Nijkerk
Begindatum: 
23 januari 2020

PAC is een platform voor professionals die beroepsmatig helpende en/of begeleidende gesprekken voeren zoals coaches, counselors, supervisors, mentoren, psychologen en geestelijk begeleiders. Meer informatie over PAC

PAC organiseert vier professionaliseringsbijeenkomsten waar het bredere perspectief aan bod komt. De data van de vier bijeenkomsten zijn: 10 okt, 7 nov, 23 jan, en 5 mrt.

De bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 - 21.30 uur. De thema's die aan bod komen zijn:

10 okt: Kaf, koren en kwaliteit
7 nov:  Het systeem: buigen, prikkelen of vechten?
23 jan: Ken uzelve - persoonlijke ontwikkeling, groei of ideologie?
5 mrt:  De coach als burger

Verhouding LVSC en PAC
LVSC draagt het gedachtengoed van Platform Autonome Coaches een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk om kritisch te blijven reflecteren op onszelf als beroepsgroep en -organisatie, het vak en onze rol in de maatschappij. LVSC faciliteert opnieuw de organisatie van vier PAC bijeenkomsten in het studiejaar 2019 -2020. 

Ken uzelve - persoonlijke ontwikkeling, groei of ideologie?

Deze avond willen we ons met jullie graag buigen over het vraagstuk van persoonlijke ontwikkeling zoals dat gestalte krijgt in ‘levenslang leren’.

HRM-adviseurs, organisatiespecialisten, onderwijskundigen, economen, werkgevers, en zeker ook coaches proberen ons constant te overtuigen van de noodzaak om je te blijven ontwikkelen. Zij nodigen ons uit, prikkelen en verleiden, pushen of verplichten ons om levenslang te blijven leren. Ook aangeprezen als persoonlijke groei. Alles verandert in hoog tempo. Dus doen we er goed aan om zelf mee te veranderen.

Maar wat wordt er dan geleerd? Wie bepaalt dat? Onder welke condities? En wat ontwikkelen we dan, competenties, de beste versie van onszelf te worden, of de meest productieve, survival skills of ….. ? Is levenslang leren gericht op persoonlijke groei of een ideologie die de druk om je continu aan te passen maskeert?

Welke rol spelen wij coaches daar in? Hebben wij hierin iets te ontdekken, te leren? Wat? We gaan hierover samen in gesprek aan de hand van de eigen ervaringen met deze thematiek. Op zoek naar verhelderende inzichten.

Aanbevolen teksten uit ‘Coaching in Context’:De betekenis van werk - in gesprek met Daan Roovers”; p 162-168 en “In gesprek met Maarten Doorman - Authenticiteit is een Romantische Paradox”; p 118-125

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via onderstaande knop Inschrijven. We hopen veel Coaches en Supervisoren te ontmoeten. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, schrijf je dan tijdig (minimaal 48 uur voor aanvang) via de website weer uit, na inschrijving verandert onderstaande knop in Uitschrijven. Als je daarop klikt ben je uitgeschreven en verandert de knop weer in Inschrijven.

De bijeenkomst is kosteloos te volgen. Er zijn geen PE punten gekoppeld aan de bijeenkomst. Ben je afwezig zonder afmelding, dan zijn we genoodzaakt om administratie- en locatiekosten van 20,00 euro in rekening te brengen. 

Ben je geen LVSC lid en heb je geen LVSC account dan dien je deze eerst aan te maken om je te kunnen inschrijven. We ontmoeten je graag op 23 jan. Namens kerngroep Platform autonome Coaches, Jikke de Ruiter, Sijtze de Roos, Karen Walthuis en Ronald Wolbink. 

 

 

Locatie

Congrescentrum de Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Einddatum: 
23 januari 2020
Begindatum: 
23 januari 2020