Masterclass: Macht en Onmacht in een veranderende beroepspraktijk (1,5 PE)

Organisator: 
arnhem-en-nijmegen
Locatie: Overloon
Begindatum: 
1 oktober 2020

Op 1 oktober organiseren Regio Limburg en regio Arnhem/Nijmegen samen de Masterclass: Macht en Onmacht in een veranderende beroepspraktijk voor begeleidingskundigen, supervisoren en coaches met Marco de Witte. (i.v.m. coronacrisis en maatregelen RIVM onder voorbehoud)

In onze huidige maatschappij worden we continu blootgesteld aan allerlei veranderingen. Een constante waar we niet omheen kunnen. Dit geldt zowel voor ons als voor onze klanten. Deze constante verandering vraagt van ons als professionals dat we bewust zijn hoe we vanbinnen reageren op deze verandering en hoe we dit naar buiten toe uitdragen.

Waar lukt het ons om mee te bewegen en waar vinden we het lastig? Een dergelijk onderzoek is niet weg te denken in de praktijk van de begeleidingskundige, supervisor en coach. Zeker nu we in deze tijd geconfronteerd worden met de Corona-crisis die ons allen (inclusief onze klanten) treft en die voor ons allen consequenties heeft (in meer of mindere mate).

Hoe beleven we deze crisis en wat betekent dit voor ons? Wat vertelt het ons over macht en onmacht? Hoe kunnen we deze crisis verhouden tot innerlijk leiderschap? Onze professie vraagt om reflectie. De veranderingen in de 21e eeuw doen een beroep op ons. Hoe verhouden we ons? Marco de Witte neemt ons mee in dit thema op 1 oktober 2020. 

Wij kijken uit naar deze dag en hopen je te ontmoeten. 

Hartelijke groet, Veronique Smits, Peter Ceresa (Regio Limburg), Tineke Doornebosch en Christel van Kampen (Regio Arnhem en Nijmegen)

Visie op veranderen: Leading Change by Leading Yourself!

Veranderen in organisaties is aan de orde van de dag. Daarbij gaat het altijd om de vraag hoe nieuwe (organisatie-) inzichten kunnen worden geïmplementeerd in een nieuwe werkpraktijk. Hoe komen we van de huidige naar de gewenste situatie? Bij het implementeren van deze gewenste situatie doemen veranderkundige vragen en dilemma’s op.

Organiseren is veranderen en andersom. Dat wordt er in de 21ste eeuw niet eenvoudiger op. De hedendaagse uitdagingen zijn snel, onzeker, complex en vaag (VUCA dat staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Veelal gaat het niet langer om organisatieveranderingen, maar om veranderingen van systemen (voedsel, water, energie, zorg, onderwijs, etc.) In onze beroepspraktijk moeten we ons daar persoonlijk en in ons werk mee verhouden.  

Na twintig jaar klussen aan verandervraagstukken wordt mij steeds duidelijker dat de veranderkunde vooral rationeel inhoudelijk ontwikkeld is. Echter de recente ontwikkelingen op ons vakgebied maken duidelijk dat de emotionele betekenissen van de betrokken partijen in veranderingen voor het slagen van de verandering doorslaggevend zijn. Die (emotionele) 'onderstroom' wordt in veel gevallen nog onderbelicht.

In die onderstroom zijn wij als veranderaar, begeleider, supervisor, intervisiebegeleider, coach, ook zelf in het geding. Bij de persoonlijke veranderopgave van de veranderaar gaat het om inzicht krijgen in onze meer persoonlijke, individuele talenten en competenties in relatie tot de gewenste verandering(en). Wat betekent de verandering voor mij en wat moet ik in mijn denken, mijn gevoelens, in mijn gedrag behouden en/of veranderen om het veranderproces niet in de weg te staan? Bij nader inzien zit de veranderaar soms zelf de eigen casus in de weg.

Wij allen kennen een lichte en een schaduwzijde in onze persoonlijkheid. Kracht en competenties die we graag in het zonnetje zetten, maar ook eigenschappen en karaktertrekken die we liever in het donker verstoppen. Leiderschap is het vermogen de ander mee te krijgen. Juist ook onder moeilijke omstandigheden. Vandaar dat het goed is om stil te staan bij ons leiderschap in momenten van hoogspanning. Want als de druk toe neemt nemen onze gedragsrotondes / gedragspatronen het steeds meer over. We gaan steeds meer en sneller doen van wat we al deden.

De succes- en de power paradox verklaren waarom een glanzende carrière door innerlijk leiderschap stagneert. In plaats van werken voor ‘the greater good’, gaat de aandacht van de leider steeds meer naar zichzelf. Onze empathische en morele vermogens lopen gewoon terug. En dan? Durft u de confrontatie met uzelf aan en met open vizier naar uw schaduwkant te kijken? Ook als het écht spannend wordt? We gaan het zien …

Datum en tijd: 1 oktober 2020 van 9:00 - 16:30 uur

Programmma (let op: het programma kan (nog) wijzigen)

9.00 uur          Ontvangst

9.30 uur          Introductie en kennismaking

9.45 uur          Visie op veranderen:

- kernvragen, dilemma’s, veranderbenaderingen en de veranderaar

- we live in een VUCA wereld

- de veranderopgave van 21ste eeuw; derde orde transitie

- wat vraagt dat in de beroepspraktijk van de veranderaar, leider, begeleider, supervisor, coach?

10.15 uur        Over leiderschap: de licht- en schaduwzijde

                        - over macht, onmacht en vertrouwen

11.00 uur        Veranderen: over rotondes en het vinden van de afslag

                        - drie redenen waarom veranderen zo lastig is

                        - wat gebeurt er met jou als het spannend wordt?

12. 30 uur       Lunch

13.30 uur        Liefdessysteem: waar komen onze routinepatronen vandaan?

14.30 uur        Ik en mijn relatienetwerk

                        - oefening: tekenen web-analyse

15.30 uur        Vertaling naar onze beroepspraktijk

                        - reageren of antwoord geven: aangeboden, ‘magische’ en dienende plek

                        - wat neem je uit deze oefening mee?

16.30 uur        Afronding

                        - vragen en opmerkingen?

Kennismaken?

Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent, spreker en coach op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Hij raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. In 2003 begon hij zijn eigen adviespraktijk en werd partner bij HGRV Adviseurs Managers. Sinds de zomer van 2018 is hij alleen op weg …

Hij werkt al gedurende decennia aan veranderkundige vraagstukken. Als geen ander vertaalt hij op een heldere en inspirerende manier wetenschappelijke inzichten uit strategie- en verandermanagement-literatuur naar waardevolle concepten en praktijken voor managers. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van raden van bestuur, directie, managers en managementteams in het maken van consistente veranderplannen en het implementeren daarvan.

Marco de Witte is tevens verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als (kern)docent actief in commercieel (post) doctoraal onderwijs (zowel open inschrijvingen als in-company). Zo is hij o.a. verbonden aan Sioo, AOG School of Management, CMDZ van de Erasmus Universiteit en Nyenrode Business Universiteit.

Samen met Jan Jonker en Maurits Jan Vink stelde hij ‘Essenties van Verandermanagement’ samen. En met dezelfde Jan Jonker publiceerde hij ‘De Kunst van Veranderen. Bewegen naar de kern’ (2014).

Er zijn drie actuele veranderkundige thema’s die hem bezighouden: derde orde veranderingen (ook wel transitiemanagement genoemd), de rol van emoties in gedrags- en organisatieverandering en het persoonlijk leiderschap van de veranderaar.

Mijn visie op veranderen laat zich samenvatten in 4 contra-intuïtieve waarheden:

- Voor het slagen van de verandering is het veranderidee niet doorslaggevend …
- zeker als het spannend wordt doen mensen niet wat ze denken, maar wat ze voelen!
- It is easier to act yourself in new ways of thinking, than think yourself in new ways of acting.
- De impact van een interventie hangt af van de 'interior condition of the intervenor'.

 Kijk deze Tjipcast. Zie ook: www.marcodewitte.nl, mob. 0650523977, mail: marco@marcodewitte.nl

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaande knop inschrijven tot uiterlijk 23 september of zoveel eerder dan het vol het is. Er is plek voor maximaal 35 deelnemers.

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan kun je via de website ook weer uitschrijven. Doe dit alsjeblieft zo tijdig mogelijk, zodat je geen plek bezet houdt voor andere geïnteresseerden en wij geen onnodige kosten hoeven te maken. Nadat je hebt ingeschreven vind je een knop uitschrijven onderaan de bijeenkomst (bij ingelogd scherm). Als je hierop klikt ben je uitgeschreven. Op je persoonlijke pagina vind je een overzicht van bijeenkomsten waarvoor je bent ingeschreven. Na uitschrijven verdwijnt de bijeenkomst dus ook op je persoonlijke pagina.

 

 

Locatie

Ontmoetingspunt 't Helder
Helderseweg 31
5825 CE Overloon
Einddatum: 
1 oktober 2020
Begindatum: 
1 oktober 2020