Tweedaagse workshop Lichaamstaal in Supervisie (2 PE)

Organisator: 
arnhem-en-nijmegen
Locatie: Arnhem
Begindatum: 
12 november 2020

Donderdag 12 en 26 november 2020 van 9:30 - 12:30 uur

Workshop HET BELANG VAN LICHAAMSTAAL IN SUPERVISIE?

En ….. wat doe jij ermee?

Supervisie gaat ook over het vermogen de non-verbale communicatie van jezelf en de supervisant te verstaan.

Tijdens een supervisie-traject stimuleer je de supervisant om vanuit rust en ruimte te reflecteren op het eigen handelen. Hierdoor groeit het zelfinzicht (van de supervisant) en daarmee ook (zijn, haar) mogelijkheden om continu meer uit zichzelf en de omgeving te halen. De supervisant leert in contact te blijven met zichzelf, waardoor er een ontwikkeling ontstaat naar onafhankelijkheid en duurzame persoonlijke en professionele groei. Supervisie zet in op ‘zelfontwikkeling’ binnen een werkomgeving.

Uit deze omschrijving blijkt een duidelijke ambitie, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Wat heb je nodig om het eigen handelen van de supervisant juist waar te nemen en te duiden? Wat is jouw stijl om de ander uit te nodigen naar zichzelf te kijken? Op welke wijze heb je oog voor de kwaliteiten en valkuilen van je gesprekspartner en op welke wijze stimuleer je de ander om het spannende proces van ontwikkeling aan te gaan?

Tijdens deze workshop gaan we onderzoeken op welke wijze jij verbinding maakt met de ander, (stress)signalen kunt waarnemen en hoe jij je eigen kwaliteiten en patronen als supervisor inzet. Oftewel hoe jij communiceert met de supervisant met als doel zelfontwikkeling te bevorderen. Want communicatie is een complexe aangelegenheid. Het omvat het complete pakket van taal, gezichtsuitdrukkingen, stem, ademhaling, gebaren, lichaamshouding, geur, kleding enzovoorts. Bekend is, dat non-verbale communicatie of lichaamstaal, een belangrijke rol speelt bij de interactie tussen mensen. Recent onderzoek van UvA en INSA toont aan dat het belang van non-verbale communicatie toeneemt als de spanning groter wordt. Lichaamstaal heeft derhalve grote invloed op het verloop van de samenwerking tussen supervisor en supervisant en de wijze waarop een supervisietraject verloopt.

We laten je op een respectvolle manier ervaren wat het belang van non-verbale communicatie in samenwerking is. Inzicht en ervaring opdoen over hoe verstand van voelen en lichaamstaal bijdraagt aan zelfinzicht en hoe je hierdoor meer uit jezelf kan halen en een route is naar duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Op basis van oefeningen mag je de inzet van anderen ervaren en bespreken en krijg je feedback op je eigen “presentie”. Je zult ontdekken of de wijze waarop je door de ander gezien en ervaren wordt ook gelijk is aan je zelfbeeld!

Met behulp van de Connectas Feiten Methodiek (CFM), welke kort zal worden geïntroduceerd, kunnen, door middel van feitelijke waarnemingen, non-verbale signalen in gezicht en lichaam worden getraceerd en gedeeld. De impact ervan op de ander zal op hoofdlijnen worden verduidelijkt, waardoor je het belang van lichaamstaal beter kunt waarnemen, zicht krijgt op de effecten van non-verbale communicatiestijlen. De CFM stelt je in staat om bewuster om te gaan met lichaamstaal in je dagelijkse supervisie praktijk. Je ervaart het belang van feitelijk waarnemen, de effecten van je eigen handelingsrepertoire en de mogelijkheden om de ander door aandacht voor non-verbale signalen in zijn of haar kracht te brengen.

De workshop wordt geleid door Ron van den Heuvel en André de Jong. Zij zijn eigenaar van Connectas, van waaruit ze organisaties, teams en individuen ondersteunen en inzicht geven in gedrag en houding, met als doel om menselijk leed in organisaties te voorkomen.

Voor meer informatie kijk op de site van Connectas:  www.connectas.nl

 

 

Locatie

Kerkje Schaarsbergen
Kemperbergerweg 800
6816 RX Arnhem
Einddatum: 
12 november 2020
Begindatum: 
12 november 2020