Levensscript en professionaliteit (1 PE)

Organisator: 
limburg
Locatie: Haelen
(Start)datum: 
17 september 2021

Op vrijdagmiddag 17 september organiseren wij een training, Levensscript en professionaliteit (narratieve werkmethode) met Dr. Frans Savelkoul.

Levensscript en professionaliteit - narratieve werkvormen

Dr. Frans Savelkoul verzorgt een workshop waarin een narratieve werkmethode centraal staat om patronen in het levensscript en plot te onderzoeken. Bij het werken met het levensscript spelen narrativiteit, verdiepende reflectie en veranderende betekenisgeving een belangrijke rol om tot nieuw gedrag op de werkvloer te komen. 

Metafoor van het levensscript. Stel je eens een schilderij voor van een vakwerkboerderij in het Zuid-Limburgse heuvelland waar de glooiende akkers en weilanden als kleurrijke patronen uit een levensscript het verhaal achter de boerderij weten te ontsluiten. Ook wij vormen - meer of minder - kleurrijke patronen (bijv. het opzoeken van moeilijkheden, conflicten vermijden of terugvallen in zelfkritiek) uit het leven om tot een levensscript. Het levensscript is te beschrijven als een constructie van de werkelijkheid van het eigen leven, in onze geest. We maken gebruik van ruimte en tijd om een verhaal (Latijn: narratio) met een begin, midden en eind te maken. 

Het vergt verbeeldingskracht om vanuit fragmenten en voorvallen een framework te construeren dat leidt naar de vorm van een plot. Het plot geeft structuur aan het verhaal. Narrativiteit is te omschrijven als de verhaalmatige structuur van onze ervaring van - en onze communicatie in - het leven. Meer zicht op het eigen levensscript draagt bij aan de verheldering van wie de professional wil zijn als persoon in de beroepsuitoefening.

Illustrerend uit de supervisiepraktijk is hier wellicht de supervisant die moeite had met het bewaren van het evenwicht tussen afstand en nabijheid in het werk als zorgprofesional aan clienten. Van nature hoog-sensitief belemmerde dit als persoon vanuit het eerste integratieniveau, het werk als professional in het tweede integratieniveau. Het levensscript werd onderzocht en er bleek een hiaat te zijn in emotionele binding met de opvoeders waar in de jeugd geen aandacht voor was. Iets wat in het latere leven een probleem bleef. 

Trainer: Dr. Frans Savelkoul is verbonden aa het Maastricht UMC+ en de Radboud Universiteit als coach, docent, geestelijk verzorger, onderzoeker, supervisor en trainer.

Tijdstip training: Vrijdagmiddag 17 september van 13:30 - 17:00 uur

Programma trainingsmiddag - Levensscript en professionaliteit 

1. 13:30-14:00     Inloop

2. 14:00-14:30     Welkom, introductie rondje

3. 14:30-15:00     Inleiding

4. 15:00-15:45     Opdrachten 1. Vroegste jeugd 2. Autonomie 3. Verbinding 4. Metafoor/patronen/plot

5. 15:45-16:00      Pauze

6. 16:00-16:30      Groepen 1. Wat heeft het je gebracht?  2. Wat valt op? 3. Wat kun je ermee?                                                           4. Wanneer zet je het in?

7. 16:30-17:00       Evaluatie - Wat zijn de ervaringen en wat kun je ermee? 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaande knop inschrijven tot uiterlijk 13 september. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Mocht je onverhoopt vehinderd zijn dan kun je via de website ook weer uitschrijven. Doe dit alsjebrieft tijdig zodat je geen plek bezet houdt voor andere geïnteresseerden. Nadat je hebt ingeschreven vind je een knop uitschrijven onderaan de bijeenkomst (bij ingelogd scherm). Hiermee kun je jezelf uitschrijven. Op je persoonlijke pagina vind je een overzicht van bijeenkomsten waarvoor je ben ingeschreven. Na uitschrijving verdwijnt de bijeenkomst ook op je persoonlijke pagina. 

 

                            

                  

 

 

 

 

 

Locatie

Pesthuisje
Sint Elisabethsdreef 1
6081NS Haelen
(Start)datum: 
17 september 2021