Hoe supervisie en intervisie bijdragen aan vroegsignalering van Stress en Burn-outklachten (0,5 PE)

Organisator: 
noord-brabant
Locatie: Eindhoven
(Start)datum: 
11 september 2023

Op 11 september organiseert LVSC regio Noord Brabant vanaf 19.30 uur de workshop: Hoe Supervisie en intervisie bijdragen aan vroegsignalering van stress en burn-outklachten.  

Voor de Master Healthy Ageing Professional deed Evie Heinrichs onderzoek naar “Intercollegiale vroegsignalering van stress en burn-out klachten bij sociale professionals”. Op het moment dat zij het onderzoek startte was er sprake van een ware burn-out epidemie in Nederland. In mei 2021 bleek uit een grootschalig onderzoek door Movisie onder sociaal werkers dat 72% van de ondervraagde sociaal werkers een gemiddeld risico, en 28% een verhoogd risico loopt op burn-out. Het doel van het onderzoek was gericht op de onderbouwing van de wijze waarop supervisie en / of intervisie een bijdrage kan leveren aan vitaliteit van professionals en teams in het sociale domein.

Burn-out kent een lange voorgeschiedenis van stressklachten en falende coping. En dan gaat het om vormen van coping die weliswaar werken, maar voor jouzelf niet gezond zijn. In het kennen, herkennen en bijsturen van die coping, zit een sleutel om een naderende burn-out vroegtijdig te signaleren. Wanneer dit gedaan wordt in verbinding met collega’s binnen een team, zal het niet alleen de zelfzorg verbeteren, maar ook de teamzorg ten goede komen, waardoor er een sfeer of cultuur ontstaat waarin je eerder met elkaar deelt, feedback geeft, helpend bent in tijdig aan de rem trekken. Bij jezelf. Of bij een collega.

Intervisie en supervisie zijn daarbij betekenisvol. Zij bieden een veilig kader waarbinnen de professional zicht krijgt op eigen professioneel handelen gerelateerd aan zaken als persoonlijke kernwaarden, valkuilen, blinde vlekken, coping strategieën et cetera; die misschien werken in het contact met de doelgroep, maar niet altijd helpend zijn voor de professional zelf. Met een aangepast intervisiemodel is geëxperimenteerd in een cyclus van 6 bijeenkomsten in teams van een grote welzijnsorganisatie in Eindhoven.

Hoewel cultuurverandering tijd vergt, waren er gedurende deze cyclus voorzichtig positieve resultaten te zien en wordt er op dit moment nog steeds volgens het intervisiemodel gewerkt. Het draagt bij aan het ècht leren kennen van collega’s; hun krachten, hun kwetsbaarheden, hun angsten, de wijze waarop ze daarmee om gaan, hun copingstrategieën. Wéten waar een collega op dat moment behoefte aan heeft, helpt beter voor elkaar te zorgen binnen de stressvolle dagelijkse praktijk en helpt de vitaliteit te verhogen.

Tijdens de bijeenkomst zal Evie het onderzoek toelichten, het intervisie model presenteren en oefeningen aanreiken die op dit thema van toepassing zijn.

Evie Heinrichs is LVSC Supervisor, Coördinator Supervisie, Docent, Trainer en Vertrouwenspersoon bij de Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Aanmelden

Via onderstaande knop kun je inschrijven voor deze workshop. Er is plek voor 25 leden en vol = vol.

Afmelden

Ben je toch verhinderd, schrijf je dan a.u.b. ook weer uit via de website zodat een ander lid zich nog kan inschrijven. 

 

 

Locatie

Videolab
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
(Start)datum: 
11 september 2023