Het ACT-perspectief in begeleidingswerk (4,5 PE)

Organisator: 
overige
Locatie: Utrecht
(Start)datum: 
14 februari 2022

In deze 3-daagse training kunnen professioneel begeleiders actief kennismaken met het Acceptance and  Commitment Therapy (ACT) gedachtegoed. Dit gedachtegoed biedt een aanvullend perspectief in de begeleiding van clienten die te maken hebben met ‘vermijdingsproblematiek’ (angsten, alcohol, perfectionisme) of lastige obstakels in hun leven (verlies van werk, ziekte, handicap) die de kwaliteit van hun werk/leven aantasten.
ACT leert clienten bereidheid om te verdragen en ervaren wat je niet kunt beïnvloeden (ACCEPTANCE) en biedt houvast in het doen van dingen die kwaliteit van leven/werken vergroten (COMMITMENT).

Daarnaast kan het gedachtegoed ook heel behulpzaam zijn bij het versterken van eigen psychologische flexibiliteit als professional. Het ‘leren’ en ‘ontwikkelen’ gebeurt in deze training dan ook op 2 niveaus; zowel op het niveau van persoonlijke ontwikkeling als supervisor als ook op het toepassen van ACT als begeleidingsstrategie voor supervisanten.

Opzet van de 3-daagse training
- Dag 1 (‘know’ en ‘know how to’ basis ‘overall’ kennis ACT)
Tussentijds oefenen en ervaringen opdoen met ACT in eigen leven/werk + ondersteunende app-groep.

- Dag 2 (didactische fase: ‘know how to -shows’); op grond van eigen ervaringen verdieping maken op 6 ACT-processen in eigen ontwikkelproces.
Tussentijds oefenen en ervaringen opdoen met ACT in supervisie + ondersteunende app-groep.

- Dag 3: oefenen en intervisie m.b.t. mogelijkheden en hindernissen bij het toepassen van ACT in de begeleidingspraktijk.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Jeannette Verhoeven: jverhoeven@meekijkengewenst.nl

  • PE punten LVSC 4,5 PE
  • Data: 14 februari, 15 maart en 13 april 2022
  • Locatie: The Colour Kitchen te Utrecht (toegang met corona-check)
  • Prijs: € 495,- Aantal deelnemers: max 10 (i.v.m. corona maatregelen

Iets meer over ACT!
ACT is een ervaringsgerichte benaderingswijze die toepasbaar is in verschillende vormen van educatie, begeleiding en therapie en behoort tot de zgn. 3e generatie gedragstherapie. In aansluiting op de cognitieve therapie wordt niet zozeer geprobeerd de cognities uit te dagen en te veranderen, maar anders om te gaan met gedachten en gevoelens die je gedrag beïnvloeden. Het versterkt gezonde ‘coping’. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals hun eigen handelen, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten, maar ook chronische ziekten of lichamelijke beperkingen.

ACT kan helpen bij waardegericht ontwikkelen. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van mogelijke pijn in het leven en bereidheid om eigen emoties en gedachten te zien en te ervaren. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. De werkwijze in ACT! is ‘doe-gericht’ en er wordt veel gebruik gemaakt van  werkvormen/thuis-opdrachten, metaforen en het organiseren van ‘helpende contexten’ die nieuw
gedrag mogelijk maken.

 

 

Locatie

The Colour Kitchen
Utrecht
(Start)datum: 
14 februari 2022