Groepsdynamica bij supervisie en coaching

Organisator: 
limburg
Locatie: Roermond
(Start)datum: 
6 oktober 2023
PE punten: 1 PE punt

Op vrijdag 6 oktober 2023 van 14.00 tot 18.00 uur organiseert LVSC Regio Limburg een workshop over het thema ‘Groepsdynamica bij supervisie en coaching’ met Wim Goossens (supervisor, trainer, team/coach en opleider).

Inhoud

In deze workshop wordt ingegaan op de groepsdynamica die zich tijdens de supervisie of coachen (van een team) kunnen voordoen.  Ook individuele supervisanten of coachees brengen een reeks aan groepsdynamische ervaringen mee uit hun eigen socialisatiegeschiedenis. Deze zijn mogelijk van invloed op de thema’s die zij inbrengen in de supervisie en de (team)coaching.

Het zicht krijgen op de groepsprocessen en fenomenen en daarop kunnen interveniëren is een van de kerntaken van de supervisor of (team) coach.

De deelnemer krijgt tijdens deze workshop worden deze groepsdynamische processen en fenomenen inzichtelijk gemaakt door gebruik van het door Goossens ontwikkelde model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG model). Dit groepsdynamisch model legt een relatie tussen de context, groespontwikkeling, communicatieniveaus en leiderschap en leiderschapsstijlen in groepen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze van begeleiden en interveniëren op deze groepsdynamica. Tenslotte wordt gereflecteerd op de wijze waarop leiderschap en leiderschapsstijlen van de supervisor of coach invloed uitoefenen op de groepsdynamica.

Trainer/Workshopleider

Wim Goossens (1959)  is expert docent groepsdynamica en teamcoaching bij Zuyd Hogeschool, Academie Sociaal Werk, Academie Verpleegkunde en een van de founders van programma Sterk Teamwerk (een programma voor teamontwikkeling richting zelforganisatie). Tevens is hij designer en hoofopleider bij de  ‘Leergang De Teamcoach’  van ‘COACHCOLLEGEde Baak’. Van zijn hand – en samen met dr. Jerome van Dongen- verschenen een reeks publicaties over groepsdynamica, het IPG model en het coachen van teams/groepen.

In december 2023 verschijnt een boek van hem en dr. Jerome van Dongen met de titel ‘Interprofessionele teams in hun kracht, ontwikkelen, begeleiden en coachen!’. Een boek gebaseerd op 10 jaar praktijkonderzoek, methodiekontwikkeling en toepassing in de beroepspraktijk

Praktisch
In de workshop worden een reeks didactische leeractiviteiten afwisselend gebruikt: korte inleidingen, toepassing-, trainings-, en reflectieoefeningen. Zelfreflectie van de deelnemers maakt integraal onderdeel uit van het programma. De deelnemers worden gevraagd hun leerinzichten te vertalen naar hun eigen praktijk. Daarom zijn voorbeelden uit deze eigen praktijk meer dan welkom en worden deze als leermateriaal gebruikt. 

Data, tijden en locatie:

  • Datum: vrijdag 6 oktober 2023
  • Starttijd: inloop 13.45, start om 14.00 uur
  • Eindtijd: 18.00 uur
  • Locatie: Roermond (trainingslocatie wordt spoedig bekend gemaakt)

Aanmelden

Je bent van harte welkom. Via onderstaande knop kun je inschrijven voor de workshop op 6 oktober. Er is plaats voor 25 leden en vol = vol. Ben je verhinderd? Schrijf je dan tijdig uit zodat je geen plek bezet houdt voor andere leden. 

 

 

Locatie

(locatie nog te bepalen)
Roermond
(Start)datum: 
6 oktober 2023