‘ACT-intensive’ voor LVSC en NHG-supervisoren (2,5 PE) VOL!

Organisator: 
overige
Locatie: Online
(Start)datum: 
9 september 2020

LET OP: VOL! Aanmelden is niet meer mogelijk

In deze scholing oefen je onder begeleiding van twee leersupervisoren (Wilma Jansen Klomp & Jeannette Verhoeven) met het gebruiken van ACT-processen in je lopende supervisies. Een deel van de avond staat de uitleg en het op eigen niveau oefenen met ACT-werkvormen centraal (‘know’ en ‘know how’) en het andere deel van de avond wordt in twee subgroepen casuïstiek met een ACT-bril bekeken en onderzocht of/hoe je het ACT-gedachtegoed in je supervisie kunt integreren.

Omdat de organisatie ook bereidheid verwacht om ‘op eigen niveau’ te oefenen en eigen supervisorisch handelen te onderzoeken, wordt in een kleine groep gewerkt.

  • Locatie: Voorlopig wordt uitgegaan ‘zoom’ sessies en dat betekent een maximum van 10 deelnemers. Indien Corona het toelaat kunnen deelnemers elkaar op de terugkomavond in maart, in levende lijve in Utrecht ontmoeten.
  • Tijden: 4 avonden van 18.00 – 21.00 uur
  • Data: 9 september, 7 oktober, 4 november 2020 en terugkomavond: 24 maart 2021
  • Kostenregulier: 295 euro. LVSC-leden betalen 275 euro
  • PE-punten LVSC: 2,5

Aanmelden
Aanmelding kan bij Jeannette Verhoeven: J.verhoeven1@amsterdamumc.nl

  • Inschrijving gebeurt in principe op volgorde van binnenkomst, met de armslag dat de organisatoren graag diversiteit in de groep willen en niet te veel collega’s uit 1 organisatie tegelijkertijd in deze groep willen hebben.
  • Zodra de groep van 10 is samengesteld, ontvang je bericht en is na overmaking van het cursusgeld je aanmelding definitief.

LET OP: VOL! Aanmelden is niet meer mogelijk

Iets meer over ACT! 

ACT is een ervaringsgerichte benaderingswijze die toepasbaar is in verschillende vormen van educatie, begeleiding en therapie en behoort tot de zgn. 3e generatie gedragstherapie. In aansluiting op de cognitieve therapie wordt niet zozeer geprobeerd de cognities uit te dagen en te veranderen, maar anders om te gaan met gedachten en gevoelens die je gedrag kunnen beïnvloeden. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals hun eigen handelen, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten, maar ook chronische ziekten of lichamelijke beperkingen.

ACT kan helpen bij waardegericht ontwikkelen. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van mogelijke pijn in het leven en bereidheid om eigen emoties en gedachten te zien en te ervaren. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

De werkwijze in ACT! is ‘doe-gericht’ en er wordt veel gebruik gemaakt van werkvormen/thuis-opdrachten en het organiseren van ‘helpende contexten’ die nieuw gedrag mogelijk maken.

 

 

Locatie

Online
(Start)datum: 
9 september 2020